Młodszy Specjalista w Wydziale Regionalne Centrum Nadzoru

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Katowice

24 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:


Młodszy Specjalista w Wydziale Regionalne Centrum Nadzoru

Nr Ref.: BK/DE/WRCN/MS/02/20

 

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • przygotowywanie propozycji Planu Wyłączeń elementów KSE dla celów realizacji prac eksploatacyjnych i remontowych,
 • uzgadnianie środków i warunków bezpiecznego prowadzenia prac na etapie sporządzania planu realizacji,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,
 • współpraca z innymi jednostkami nadzoru oraz realizacji eksploatacji w zakresie operatywnej wymiany informacji o stanie elementów KSE,
 • prowadzenie analiz dotyczących zdarzeń zakłóceniowych na majątku sieciowym PSE S.A. oraz statystyki awaryjności urządzeń,
 • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewnym,
 • znajomości zasad funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • znajomości obsługi pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności zarządzania dużym strumieniem informacji pod presją czasu,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie dozoru/eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia,
 • co najmniej roczne doświadczenie w procesie eksploatacji sieci SN, WN lub NN,
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania oraz eksploatacji elementów sieci przesyłowej, w tym linii oraz stacji elektroenergetycznych WN i NN.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk