Operations Manager w Dziale Optymalizacji i Rozwoju Biznesu
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Pabianice
rekrutacja online
36 dni temu
Operations Manager w Dziale Optymalizacji i Rozwoju Biznesu
Pabianice
 • prowadzeniem i koordynacją projektów optymalizacyjnych i rozwojowych zgodnie z wewnętrzną metodyką zarządzania projektami,
 • monitorowaniem i raportowaniem bieżących postępów projektów z uwzględnieniem stanu zaawansowania prac oraz identyfikację obszarów ryzyka,
 • współudziałem w implementacji wyników projektów,
 • uczestnictwem w rozwoju wewnętrznej metodyki zarządzania projektami,
 • analizą danych biznesowych na potrzeby projektów,
 • projektowaniem i rekomendowaniem rozwiązań - zgodnie z zebranymi wymaganiami lub dostrzeganymi szansami,
 • wdrażaniem kultury ciągłego doskonalenia do organizacji w ścisłej współpracy z dyrektorami obszarów biznesowych,
 • współpracą z innymi jednostkami wewnętrznymi w zakresie realizacji projektów.
 • wykształcenia średniego lub wyższego (preferowane wyższe techniczne, ekonomiczne lub logistyczne),
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia we wsparciu projektów o charakterze rozwojowo - optymalizacyjnym,
 • praktycznej znajomości metod i narzędzi optymalizacyjnych oraz rozwiązywania problemów, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą (np. Lean Management),
 • znajomości metodyki zarządzania projektami,
 • wysoko rozwiniętych kompetencji analitycznych,
 • odpowiedzialności i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności współpracy w zespołach interdyscyplinarnych,
 • biegłej znajomości pakietu MS Office (w szczególności MS EXCEL, Teams, Word, znajomość MS Project będzie dodatkowym atutem),
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).