Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Operator Otaczarki
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
Nowy Dwór Mazowiecki
36 dni temu
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Operator Otaczarki
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Opis stanowiska:
 • obsługa i konserwacja maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz stały nadzór nad zapewnieniem właściwej jakości produkowanych mieszanek
 • utrzymywanie maszyny, osprzętu roboczego i wyposażenia w porządku i czystości
 • staranne wykonywanie czynności obsługi technicznej, zarówno bieżącej, jak i okresowej
 • współudział przy wykonywaniu napraw bieżących
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu wszystkich prac
Główne wymagania:
 • uprawnienia związane z obsługą urządzeń do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • dbanie o powierzone mienie
Wykształcenie:
 • zawodowe, średnie
Doświadczenie:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie
 • pracę w miłej atmosferze z ambitnym, dynamicznym zespołem
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość zdobywania doświadczeń
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Poznaj

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Podobne oferty