Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Biała Podlaska

289 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 27555

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, wniosków o ukaranie, zawiadomień i innych pism procesowych – w tym środków zaskarżenia od orzeczeń sądów powszechnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych i wykroczeniowych;
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione w związku z prowadzeniem kontroli uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie stacjonarnym;
 • Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość Ustawy Kodeks wykroczeń;
 • Znajomość Ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office;
 • Komunikatywność, współpraca w zespole, zarządzanie stresem, organizacja pracy własnej, sumienność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego.

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (784)
Wałbrzych (57)
Legnica (95)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (231)
Toruń (138)
Lubelskie:
Lublin (250)
Chełm (40)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (894)
Tarnów (54)
Nowy Sącz (76)
Mazowieckie:
Warszawa (2236)
Radom (172)
Płock (103)
Opolskie:
Opole (249)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (173)
Przemyśl (44)
Podlaskie:
Białystok (171)
Suwałki (47)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (474)
Gdynia (200)
Słupsk (63)
Śląskie:
Katowice (584)
Częstochowa (162)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (186)
Elbląg (130)
Ełk (88)
Wielkopolskie:
Poznań (634)
Kalisz (76)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (339)
Koszalin (87)
Kołobrzeg (44)
Auchan (154)
Tesco (98)
Inditex (20)
Leroy Merlin (128)
Bricoman (17)
STRABAG (12)
ABB (37)
Accenture (152)
Carrefour (132)
PKO BP (359)
PwC (36)
KPMG (21)
Orange (11)
IKEA (26)
Budimex (51)

Rekrutują z Praca.pl