Praca Radzyń Podlaski

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 369

Praca w Radzyniu Podlaskim

Radzyń Podlaski przynależy do województwa lubelskiego i jest siedzibą władz powiatu radzyńskiego, a tym samym centrum administracyjnym z szeregiem instytucji i urzędów. To również ośrodek gospodarczy, w którym rozwijają się drobny przemysł, handel i usługi.

Zabytki Radzynia Podlaskiego

Czytaj dalej i sprawdź, jak wygląda rynek pracy w Radzyniu Podlaskim.

Radzyń Podlaski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Radzyniu podlaskim liczba mieszkańców wynosi ok. 15,6 tys. Miasto leży nad rzeką Białką, dopływającą do Tyśmienicy, i zajmuje 19 kilometrów kwadratowych. LRA to litery, po których można poznać zarejestrowane w Radzyniu auta. Obowiązuje tu strefa numeracyjna (+48) 83, kod pocztowy 21-300.Radzyń Podlaski to miasto dobrze skomunikowane. Prowadzą przez nie dwie drogi krajowe nr 19, łącząca Rzeszów, Lublin i Białystok i będąca częścią europejskiego korytarza transportowego, oraz nr 63, kończąca się polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Sławatyczach. W mieście zatrzymują się także pociągi. Radzyń znajduje się w stosunkowo niedalekiej odległości od dużych ośrodków miejskich, co ma pozytywny wpływ na rozwój gospodarki lokalnej. Leży ok. 75 km od Lublina, 150 km od Warszawy.

Radzyń Podlaski i okolice można bez wątpienia uznać za tereny z potencjałem turystycznym, jednak wciąż nie do końca wykorzystywanym. To dobre miejsce dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Biegną tędy piesze i rowerowe szlaki turystyczne, piękną przyrodę można też podziwiać z kajaka bądź końskiego grzbietu (na jeździeckim szlaku historyczno-przyrodniczym). Sporo jest także w Radzyniu Podlaskim zabytków, m.in. kościół parafialny p.w. Św. Trójcy z 1641 r., Pałac Potockich z XVIII w., oranżeria, park pałacowy czy pochodzący z XIX w. zespół pałacowo-parkowy „Gubernia”.

Rynek pracy, oferty pracy – Radzyń Podlaski

Lubelszczyzna wciąż należy do obszarów słabo zurbanizowanych i nieuprzemysłowionych, na których stopa bezrobocia przewyższa średnią krajową. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie powiaty notują znaczny odsetek osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Praca w województwie lubelskim jest dostępna dla wielu osób zarówno z wykształceniem zawodowym, średnim, jak i wyższym.

Na kogo czekają w Radzyniu Podlaskim oferty pracy? Lokalny rynek zatrudnienia w dużej mierze kształtują mikroprzedsiębiorstwa. Na 1497 wszystkich podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w lipcu 2020 r. grupę 1428 stanowili samozatrudnieni i jednostki do 9 pracowników. 47 zakładów utrzymywało między 10 a 49 miejsc pracy, a 20 od 50 do 249. Najwięksi pracodawcy w mieście (jeden z sektora publicznego i jedna firma prywatna) deklarują stan zatrudnienia w przedziale 250-999 osób. Sektor prywatny stanowi 95,6% ogółu podmiotów.

Duże zakłady pracy w Radzyniu Podlaskim to mleczarnia produkująca sery długo dojrzewające, fabryki narzędzi, zakład pracy chronionej, zakład przetwórstwa warzyw i owoców oraz producent ciastek. 

Wg danych GUS stopa bezrobocia w powiecie w lipcu 2020 r. wynosiła 6,6%. Była tym samym wyższa niż krajowa – 6,1%, ale niższa niż wojewódzka – 8,1%. PUP Radzyń Podlaski w lipcu odnotowywał w rejestrze bezrobotnych 1,7 tys. osób.

Jak wynika z prognozy Barometr zawodów (cykliczne badanie prowadzone na zlecenie resortu pracy), rynek zatrudnienia w powiecie radzyńskim jest zrównoważony. Na liście zawodów deficytowych znalazło się 15 zawodów, nadwyżkowych – 8. Na kogo zatem czeka w Radzyniu Podlaskim praca? W powiecie można znaleźć branże, w których panuje rynek pracownika i to pracodawcy mają trudności rekrutacyjne – ze znalezieniem spełniających wymagania i chętnych do zatrudnienia się kandydatów. Zgodnie z Barometrem zawodów deficyt dotyczy kierowców autobusów, ciężarówek i ciągników siodłowych. W branży motoryzacyjnej znajdują się też dwa zawody nadwyżkowe: mechanik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik.

Dla kogo jeszcze są tu dostępne kolei oferty pracy? Radzyń Podlaski i okolice to odpowiednie miejsce dla poszukujących zatrudnienia w szkolnictwie. Brakuje wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych oraz nauczycieli o 6 specjalizacjach: nauczyciel języków obcych i lektor, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciel przedszkoli, nauczyciel szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Z kolei pedagodzy znajdują się w nadwyżce. Braki kadrowe dostrzegalne są też w branży opiekuńczej – trudno znaleźć chętnych do pracy jako opiekunka dziecięca bądź opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej. Co więcej, w deficycie znaleźli się: krawcy i pracownicy produkcji odzieży, piekarze pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, a także pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie. W nadwyżce natomiast są: kucharze, rolnicy i hodowcy, specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia oraz pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej.

PUP Radzyń Podlaski:

Adres: ul. Chomiczewskiego 10, 21-300 Radzyń Podlaski
E-mail: lura@praca.gov.pl
Telefon: (083) 352 - 93 - 80.