Praca Parczew

Najnowsze oferty pracy: 510

Praca w Parczewie

Parczew to nieduże miasto Polski Wschodniej. Leży w województwie lubelskim. Jest siedzibą powiatu parczewskiego, a zarazem jedynym ośrodkiem miejskim w tymże powiecie. Jako taki stanowi lokalny ośrodek administracyjny, kulturalny i edukacyjny.

Parczew, województwo lubelskie

To miasto pełne zieleni, z zakładami przemysłowymi skupionymi jedynie w jednej jego części. Czy parczewski rynek pracy jest w dobrej kondycji? Kto znajdzie tu zatrudnienie w mieście bądź jego okolicy?

Parczew – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Parczew liczy 10,6 tys. mieszkańców i zajmuje 8 kilometrów kwadratowych powierzchni. Leży na północny zachód od Lublina. Miasta dzieli 60 km. Jest węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżują się drogi wojewódzkie: nr 813 (Międzyrzec Podlaski – Łęczna), 815 (Lubartów – Wisznice) i nr 819 (Parczew – Dorohusk). Odległość od przejścia granicznego na Ukrainę w Dorohusku wynosi 95 km. 

W przypadku Parczewa historia miejscowości jest długa i ciekawa. Początki tutejszego osadnictwa datuje się na XIII w., a w 1401 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie z rąk króla Władysława Jagiełły. Parczew, a dawniej Parczów, to jedno z najstarszych miast na Lubelszczyźnie. Dziś można podziwiać tu wiele zabytków. Zachowały się m.in. średniowieczny układ urbanistyczny miasta, neogotycki zespół kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela (Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin), hala targowa z I połowy XX w. czy Dawna Szkoła Carska z końcówki XIX w.

W mieście nie brakuje też obiektów sportowo-rekreacyjnych. Działają tu basen, stadion piłkarski, kompleks boisk. Sportowego ducha krzewi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój kultury są Parczewski Dom Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.

Popularne w Parczewie atrakcje związane są też z turystyką wiejską i agroturystyką. Znajdująca się w dorzeczu Wieprza i Bugu gmina na Polesiu Lubelskim to teren z czystym powietrzem i bez wielkich zakładów przemysłowych.

Rynek pracy, oferty pracy – Parczew

Miasteczko jest malowniczo położone i z pewnością  znajdzie się w nim wiele sposobów na spędzenie wolnego czasu. A czy lokalny rynek pracy można uznać za sprzyjający pracownikom? Czy wyłącznie pracodawcy dyktują jego warunki?

Odpowiedzieć na te pytania pomaga badanie Barometr zawodów – analiza zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych województwach i powiatach w Polsce. Zgodnie z nim w powiecie parczewskim trudności ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć specjaliści technologii żywności i żywienia oraz ślusarze – to grupy zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych przewyższa liczbę dostępnych ofert pracy na danym terenie.

O wiele więcej jest zawodów deficytowych. W tym przypadku to nie kandydaci mają trudności z przejściem rekrutacji, ale pracodawcy zauważają problemy ze znalezieniem chętnych do pracy i spełniających wymagania kandydatów. W powiecie parczewskim po kilka grup zawodów deficytowych występuje w przemyśle, budownictwie, branży transportowej i motoryzacyjnej. Brakuje też np. nauczycieli niektórych specjalizacji, pracowników medycznych, osób wyspecjalizowanych w określonych usługach, rzemieślników i wielu innych. 

W Parczewie pracę można podjąć w firmach różnej wielkości. Wg rejestru REGON miasto za swoją siedzibę obrało 1114 podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31.08.2020 r.). Wśród nich:

  • 1057 (14 z sektora publicznego) to samozatrudnienie i podmioty do 9 pracujących,
  • 44 (w tym 15 jednostek budżetowych) zatrudnia między 10 a 49 pracowników,
  • 12 pracodawców (6 z sektora publicznego) utrzymuje między 50 a 249 miejsc pracy,
  • jeden największy pracodawca (budżetówka) zatrudnia między 250 a 999 osób.

Najwięcej parczewskich firm zajmuje się handlem hurtowym, detalicznym bądź naprawą pojazdów (działalność w sekcji G PKD zadeklarowało 294 podmioty gospodarki narodowej). Popularne sekcje to także: budownictwo (148 podmiotów), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (99 podmiotów), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (99 podmiotów), pozostałe usługi (85 podmiotów), przetwórstwo przemysłowe (82 podmioty). Działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi zajmują się 33 jednostki.

Lubelszczyzna to typowo rolnicza część kraju. Brak wielkich zakładów przemysłowych wpływa na specyfikę lokalnego rynku zatrudnienia, a praca w województwie lubelskim – zwłaszcza w kilku jego powiatach może być trudna do znalezienia. Można jednak zaobserwować pozytywne trendy. Ważnym wskaźnikiem kondycji rynku pracy jest stopa bezrobocia. W sierpniu 2020 r. wynosiła ona:

  • w Polsce – 6,1%,
  • w woj. lubelskim – 8,1%,
  • w powiecie parczewskim – 6,9%.

W PUP w Parczewie na koniec II kwartału 2020 r. zarejestrowane były 1042 osoby w powiecie, w samym Parczewie – 428. Sporą grupę stanowili długotrwale bezrobotni. Bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy pozostawało w mieście 50 osób, a powyżej 2 lat – 102 osoby, natomiast w całym powiecie odpowiednio – 153 i 293 bezrobotnych.

PUP Parczew:

Adres: ul. Bema 2, 21-200 Parczew
E-mail: lupa@praca.gov.pl
Telefon: +48 (83) 355-16-30.

Szukaj pracy w mieście