Praca Terespol Najnowsze oferty pracy: 5

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Terespolu

Terespol – liczba mieszkańców, położenie

Terespol leży w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego. Odległość od  stolicy Lubelszczyzny – Lublina – wynosi 150 km, od siedziby władz powiatu – Białej-Podlaskiej – 33 km.

Podział administracyjny Terespola stanowi 6 dzielnic: Błotków Mały, Błotków Duży, Mieszczany, Ogródki Łobaczewskie, Rogatka oraz Włóczki. Obowiązujący w Terespolu nr kierunkowy to (+48) 83, a kod pocztowy – 21-550. Zarejestrowane w powiecie samochody rozpoznać  można po oznaczeniu tablic: LBI. 

Populacja miasta z roku na rok maleje. Wg danych GUS liczba mieszkańców Terespola w 2010 r. wynosiła 5920 osób, w 2015 było to już 5751, a w końcówce 2019 r. – 5560. 

Miasto zajmuje ponad 10 kilometrów kwadratowych powierzchni na Polesiu, nad Bugiem. Terespol, jako miejscowość przygraniczna, jest ważnym węzłem komunikacyjnym.

Dla rozwoju całego regionu duże znaczenie mają tutejsze przejścia graniczne:

  • „Warszawski Most” – przejście graniczne Terespol-Brześć dla samochodów osobowych i autobusów;
  • kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć;
  • przejście graniczne Kukuryki-Kozłowiczy (dla TIR-ów).

W miejscowości Małaszewicze, na szlaku E-20, znajduje się kolejowy port przeładunkowy (największy w Europie) o znaczeniu międzynarodowym. Przez Terespol biegnie też europejska trasa E-30, łącząca irlandzki port Cork z Omskiem w Rosji.

Rynek pracy, oferty pracy – Terespol

Położenie miasta wpływa na profil lokalnej gospodarki. W Terespolu i okolicach nie rozwija się duży przemysł, a miejsca pracy generują przede wszystkim handel i działalność związana z obsługą ruchu przygranicznego. W samym mieście działa 395 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 13 w sektorze publicznym (dane GUS, stan REGON na 31.08.2020 r.). Wśród nich są przedsiębiorstwa sektora MŚP, nie ma dużych zakładów pracy.

  • Grupę samozatrudnionych i jednostek liczących do 9 pracowników tworzy 381 podmiotów (371 prywatnych, 7 z sektora publicznego).
  • 11 zakładów pracy (4 jednostki budżetowe, 7 prywatnych) utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy.
  • 3 największych pracodawców w mieście, z czego jeden z sektora publicznego, deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 50-249 osób.

Także w okalającej miasto wiejskiej gminie Terespol nie ma dużych przedsiębiorstw. Na 322 podmioty gospodarki narodowej 318 zatrudnia do 9 osób, 13 między 10 a 49, a jeden największy – między 50 a 249 pracowników.

W jakich branżach terespolanie znajdą oferty pracy? Terespol i okolice za siedzibę obrało wiele firm handlowych. Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej w mieście działa w sekcji PKD G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 111. Na drugim miejscu pod względem liczebności podmiotów znajduje się transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) – 59 podmiotów, na trzecim pozostałe usługi (sekcja S) – 34 podmioty.

Dość dobrze rozwinięte są także budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

Bezrobocie w powiecie bialskim stanowi duże wyzwanie dla instytucji rynku pracy. Stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r. wg danych GUS wynosiła tu 10,4%. To więcej zarówno niż średnia w woj. lubelskim – 8,1%, jak i w Polsce – 6,1%.

Mimo tego, że bez pracy pozostaje spora część mieszkańców powiatu (w sierpniu w PUP w Białej Podlaskiej zarejestrowanych było ok. 4,7 tys. osób bezrobotnych), lokalni pracodawcy z wielu branż mają trudności z zapełnieniem wakatów. Problemy rekrutacyjne wynikać mogą i z niedopasowania kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do wymagań oraz braku aktualnych uprawnień czy doświadczenia, i z niechęci do pracy na proponowanych warunkach.

W Barometrze zawodów 2020 jako deficytowe zostały wskazane 23 grupy zawodów. Zróżnicowanie pod względem branż czy wykształcenia jest duże, na liście widnieją rzemieślnicy (np. cukiernicy, fryzjerzy, kamieniarze, szefowie kuchni), osoby, które muszą posiadać aktualne uprawnienia (m.in. spawacze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych). Trudności ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć też lekarze, pielęgniarki i położne, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy i inni. Planując pracę w województwie lubelskim, warto zweryfikować w Barometrze, jak w poszczególnych powiatach rozkłada się zapotrzebowanie pracodawców.

PUP Terespol:

Adres: ul. Wojska Polskiego, 21-550 Terespol
E-mail: lubpte@praca.gov.pl
Telefon: Centrala: (83) 3752562, Sekretariat: (83) 3752562.