Pracownik do Sekcji Promocji

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

17 godz. temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko typu

Pracownik do Sekcji Promocji
Miejsce pracy: Gdańsk

 

Wyobraźnia, kreatywność, gotowość do realizacji ciekawych wyzwań to Twoje drugie imię? Jesteś samodzielna/y, wielozadaniowa/y i chcesz rozwijać swoje umiejętności? Nawiązywanie kontaktów z innymi nie stanowi dla Ciebie problemu? Jeśli tak to zapoznaj się z naszą ofertą, sprawdź czy spełniasz wymagania i aplikuj!

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Organizacja i zarządzanie wydarzeniami realizowanymi przez Uniwersytet,
 • Opracowywanie redakcyjne i graficzne materiałów promocyjnych: katalogów, broszur, ulotek, prezentacji i innych materiałów promocyjnych,
 • Opracowywanie i wdrażanie działań promocyjnych i reklamowych Uczelni,
 • Organizacja wydarzeń ogólnouczelnianych budujących wizerunek Uczelni,
 • Współorganizacja wydarzeń promujących Uniwersytet,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi i kluczowymi partnerami w sprawach związanych z promocją i marką Uczelni,
 • Kreowanie działań i wydarzeń związanych z działaniem na rzecz społeczeństwa.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Ukończonych studiów wyższych (preferowane Public Relations, marketing i reklama),
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • Praktycznej znajomości zagadnień z zakresu public relations, marketingu i dziedzin pokrewnych,
 • Doświadczenia w organizacji i prowadzeniu eventów,
 • Znajomości obsługi programów graficznych (Corel, Adobe) i umiejętnego korzystania z tych narzędzi,
 • Łatwości w nawiązywaniu relacji z ludźmi,
 • Umiejętności redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych, tzw. „lekkie pióro”,
 • Kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu przy kilku projektach jednocześnie i przy zmieniających się warunkach zewnętrznych,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Terminowości, odpowiedzialności, samodzielności i dbałość o szczegóły,
 • Doświadczenie dziennikarskie będzie dodatkowym autem.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę,
 • Pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ,
 • Termin nadsyłania aplikacji to 15 listopada 2020 r.,
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 APLIKUJ TERAZ 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie konkursowe do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu konkursu na stanowisko Pracownik do Sekcji Promocji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Promocji 
Specjalista ds. Promocji to osoba, która jest odpowiada za koordynowanie działalności promocyjnej firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: planowanie kampanii promocyjno - reklamowej i gadżetów promocyjnych, kontakty z mediami (baza, recenzje, wywiady, pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych – negocjacje, tworzenie umów, koordynowanie procesu realizacji umowy), ...
Praca Specjalista ds. Promocji