Pracownik socjalny

Internationaler Bund Polska

Tychy

14 dni temu

Ogłoszenie numer: 4400075, z dnia 2021-04-01

Fundacja Internationaler Bund Polska realizująca projekt pn. ,,Bez przeszkód - aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poszukuje pracownika socjalnego.

Pracownik socjalny

Miejsce pracy: śląskie / Tychy

Nr Ref.: pracownik socjalny – rekrutacja TYCHY

 

Opis stanowiska

Celem pracy pracownika socjalnego będzie m.in. rekrutacja uczestników projektu oraz praca socjalna w projektach adresowanych do osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (3/4 etatu) – 2500 zł brutto

Możliwość współpracy w większym wymiarze czasu (w innych projektach)

Wymagania

 • kwalifikacje właściwe dla pracownika socjalnego zgodnie z 116 ustawy o pomocy społecznej czyli: ,,Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia”
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy socjalnej,
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Biuro projektu:

43-100 Tychy, ul. Edukacji 11

tel. 507-342-996

 

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Internationaler Bund Polska

Pracownik pomocy społecznej może pracować w różnych instytucjach. Szczegółowy zakres jego obowiązków będzie uzależniony od miejsca pracy. Najczęściej podejmuje pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Domu Pomocy Społecznej.Pracując w OPS ma za zadanie rozpoznawanie sytuacji osób mieszkających w podległym mu rejonie i zaspakajanie ich ewentualnych potrzeb. Informacje zbiera na podstawie wywiadów ...
Praca Pracownik Pomocy Społecznej