Pracownik w Sekcji Analiz Ekonomicznych Wydziału Statystyczno-Dewizowego

Narodowy Bank Polski

Warszawa

2 dni temu

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

poszukuje kandydatów do pracy w Sekcji Analiz Ekonomicznych Wydziału Statystyczno-Dewizowego


 

 

 

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • prowadzenie badań ankietowych, w tym m.in. dotyczących koniunktury przedsiębiorstw, rynku nieruchomości i rynku pracy,
 • przygotowywanie analiz dotyczących sytuacji gospodarczej na rynku lokalnym
  oraz sporządzanie raportów lub opracowań.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, statystyka, bankowość),
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point),
 • doświadczenie w pracy na dużych bazach danych,
 • zainteresowanie rynkiem nieruchomości,
 • umiejętności ankieterskie.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego wnioskowania oraz wychodzenia
  z inicjatywą w zakresie pozyskiwania i opracowywania informacji,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane:

 • posiadanie doświadczenia w pracy z  programami ekonometrycznymi np. SAS, STATISTICA,
 • doświadczeniem zawodowe o obszarze analitycznym.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
25 lutego 2020r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem:

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

 

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Poznaj stanowisko: Statystyk/Ekonomista 
Statystyk zajmuje się analizowaniem i opracowaniem danych, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych. Planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania statystycznych informacji, analizuje uzyskane wyniki, a następnie prezentuje je w formie zestawień i raportów. Pracuje także nad stworzeniem nowych modeli oraz technik prowadzenia badań i zbierania danych. Wyznacza także metody kontroli jakości zebranych danych ...
Praca Statystyk/Ekonomista