Pracownik zmywaka

Cukiernia Sowa Spółka Jawna

Toruń

11 dni temu

Cukiernia Sowa Sp. J. w Bydgoszczy to firma o ugruntowanej pozycji na rynku cukierniczym i gastronomicznym. W naszym zakładzie produkcyjnym oraz w ponad 20 punktach firmowych zatrudniamy kilkuset doświadczonych pracowników. Prężnie rozwijająca się sieć sprzedaży obejmuje ponad 30 partnerów w ponad 150 lokalizacjach w największych polskich miastach oraz zagranicą.

Cukiernia Sowa Sp. J. poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pracownik zmywaka
Miejsce pracy: Toruń
Oferujemy:
 • pracę w renomowanej firmie
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet szkoleń wdrażających
 • szeroki pakiet socjalny
         (m.in. pakiet sportowy,
         bonusy świąteczne)
 • prywatną opiekę medyczną
 • atrakcyjny pakiet
          ubezpieczenia grupowego
 • możliwość uczestnictwa w
          imprezach firmowych
Od zainteresowanych osób oczekujemy:
 • aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
I oświadczenie:
Zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę.
2. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy, na cele związane z procesem niniejszej rekrutacji przez okres trwania tej rekrutacji oraz okres miesiąca od jej zakończenia.
3. Odbiorcą moich danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy.
4. Posiadam prawo do dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
5. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
6. Pracodawca na podstawie art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych osobowych obejmujących imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe. W zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku może ponadto żądać danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. W związku z tym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia względem mnie postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
II oświadczenie:
Przekazuję Cukierni SOWA Sp. j. w Bydgoszczy moje dane osobowe na cele związane z ubieganiem się o zatrudnienie na niniejszym stanowisku u tego przedsiębiorcy.

Poznaj

Cukiernia Sowa Spółka Jawna