Project Manager

NES Global Talent

Słubice

5 dni temu

Dla Naszego Klienta, międzynarodowej firmy z branży automotive, prowadzimy obecnie rekrutację na stanowisko:

Project Manager
Miejsce pracy: Słubice
Obowiązki i odpowiedzialności
 • Organizacja pracy na poszczególnych działach produkcyjnych umożliwiająca zachowanie terminów
 • Sporządzanie kalkulacji przed i powykonawczych poszczególnych produktów
 • Ocena pod względem technicznym i funkcjonalnym oraz dobór technologii i procesu produkcyjnego do nowych projektów i produktów zlecanych przez dział handlowy
 • Ocena rentowności i możliwości technicznych w zakresie nowych projektów i produktów zlecanych przez dział handlowy
 • Planowanie i wdrażanie usprawnień w zakresie nowych produktów i projektów jak również w zakresie już realizowanych
 • Sporządzanie harmonogramu, nadzór i kontrola przenoszenia lub uruchamiania nowych projektów lub produktów obejmujących cały proces
 • Aktywizowanie i organizowanie współpracy wszystkich działów zakładu w zakresie tematyki dotyczącej danego działu w realizacji nowych projektów i produktów
 • Przeprowadzanie analizy procesów w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości lub odchyleń w zakresie już istniejących projektów, procesów lub produktów
 • Stały kontakt z klientami w zakresie realizowanych zamówień (bieżący przepływ informacji w zakresie realizacji zamówienia)
 • Nadzór i opracowywanie planów pracy, instrukcji stanowiskowych, zestawień materiałowych i innych dokumentacji techniczno-organizacyjnych związanych z projektami

 

Preferencje – Wymagania na stanowisku:
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji produkcji, ergonomii i organizacji stanowisk pracy, przygotowywania struktur produktów, planów pracy i grup roboczych
 • Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu przepisów BHP, ergonomii pracy, systemów pomiarowych efektów pracy, struktur i grup produktowych
 • Szkolenie dla Audytorów Wewnętrznych
 • Szkolenia z zakresu FMEA, APQP, PPAP
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Komunikatywność duża kultura osobista
 • Sumienność, staranność, dokładność i odpowiedzialność
Oferujemy
 • Możliwość rozwoju w strukturach międzynarodowej organizacji
 • Pakiet benefitów (kursy językowe, szkolenia, dofinansowanie do mieszkania)
 • Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności
 • Miłą atmosferę pracy

We kindly inform you that we will be contacting only selected candidates.
If you are interested, please send your application using the APPLY NOW button.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Inżynier Projektu 
Osoba na tym stanowisku zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i wprowadzeniem w życie nowego projektu. Opracowuje harmonogram przyszłych prac, sporządza niezbędną dokumentację, np. projektową i zdawczo-odbiorczą, oraz nadzoruje przebieg wszystkich realizowanych działań. Bierze udział we wszystkich stadiach projektu, od jego rozpoczęcia i kalkulacji kosztów, przez testy, do ostatecznego odbioru. Ocenia także efekty końcowe działań i ...
Praca Inżynier Projektu