Oferty Tygodnia

Praca Dębno Najnowsze oferty pracy: 18

Praca ZACHODNIOPOMORSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Dębnie

Dębno – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Dębno to największe miasto w powiecie myśliborskim – zajmuje powierzchnię 19,51 kilometra kwadratowego. Leży na Równinie Gorzowskiej, w dorzeczu Kosy, Sienicy i Myśli. W centrum miasta znajduje się jezioro Lipowo. 

Liczba mieszkańców Dębna wynosi 13,1 tys. osób. Do miasteczka są przypisane numer kierunkowy 74-400, kod pocztowy (+48) 95.

Dębno to jedno z trzech miast powiatu myśliborskiego, kolejnymi są Myślibórz (siedziba starostwa powiatowego) oraz Barlinek. Dębno i Myślibórz dzieli dystans 24 kilometrów, do Barlinka jest z kolei 56 kilometrów. Inne większe miejscowości w pobliżu Dębna to Gorzów Wielkopolski (odległość 42 kilometrów), Kostrzyn nad Odrą (17 kilometrów), Chojna (39 kilometrów) czy Cedynia (44 kilometry). 

Dębno znajduje się niedaleko polsko-niemieckiej granicy (najbliższe drogowe przejście graniczne jest w Kostrzynie nad Odrą). Z miasta można dostać się szybko na przykład do oddalonego o 51 kilometrów Frankfurtu nad Odrą i leżącego w odległości 109 kilometrów Berlina. 

W mieście funkcjonują takie instytucje jak:

  • Urząd Miejski w Dębnie (adres: ul. marsz. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, telefon: 95 760 30 02), 
  • Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu – Punkt obsługi bezrobotnych i pośrednictwa pracy (adres: ul. marsz. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, telefon: 95 760 34 98).

Miasto ma średniowieczny rodowód. Rozwinęło się ze wsi będącej własnością zakonu templariuszy. Szybko, około XVI wieku, Dębno stało się ważnym ośrodkiem gospodarczym. Przez wieki działały tu młyn z zakładem papierniczym, drukarnia, w miasteczku mieszkało także wielu sukienników i innych rzemieślników. W czasach współczesnych podjęto w okolicy Dębna wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Obecnie jest to jedno z większych miast w regionie, przyciągające inwestorów i specjalistów szukających zatrudnienia w przemyśle, usługach czy handlu.

Dębno to także ważne centrum kulturalne w powiecie myśliborskim z wieloma zabytkami – uwagę zwraca kościół w Dębnie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z XIX wieku czy XX-wieczny ratusz. O zróżnicowaną ofertę kulturalną dbają takie instytucje jak Dębnowski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno. 

Rynek pracy, oferty pracy – Dębno

Dębno rozwija się jako ośrodek przemysłu przede wszystkim energetycznego, drzewnego, meblowego, spożywczego, tekstylnego. W mieście funkcjonuje wiele firm budowlanych, sklepów, punktów usługowych. Na inwestorów czekają tereny pod inwestycje zapewniane przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego jest też dogodne położenie miasta, dające dostęp do polskich i niemieckich rynków zbytu, a także dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (DK23, DW126, DW127). 

Zgodnie z rejestrem REGON w Dębnie funkcjonuje 1810 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 1 duże przedsiębiorstwo o stanie zatrudnienia rzędu 250-999 osób, 14 średniej wielkości (50-249 pracowników), 61 małych (10-49 pracowników), 1734 mikro (0-9 pracowników). 

Profil gospodarczy miasta jest zróżnicowany. Najwięcej podmiotów gospodarczych zajmuje się:

  • handlem lub naprawą pojazdów – 20,4% ogółu jednostek, 
  • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości – 15,4%, 
  • budownictwem – 13,4%, 
  • przetwórstwem przemysłowym – 12%, 
  • opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 8,2%. 

Miasto i jego okolice stwarzają różnorodne możliwości rozwoju zawodowego. Stopa bezrobocia w powiecie myśliborskim jest niższa od średniej wojewódzkiej, nieco przewyższa jednak średnią krajową. 

Stopa bezrobocia wg Głównego Urzędu Statystycznego (listopad 2020 r.): 

  • powiat myśliborski – 7,2%, 
  • woj. zachodniopomorskie – 8,1%, 
  • Polska – 6,1%. 

W tym czasie w rejestrze PUP Dębno znajdowało się około 1,5 tys. osób bezrobotnych.