Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca prawny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie

Lipno

7 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Lipno
Ogłoszenie o naborze Nr 52598

Warunki pracy

Możliwość pracy poza siedzibą urzędu i reprezentacja urzędu.

Zakres zadań

 • Sporządzanie i opiniowanie aktów prawnych, pism i zarządzeń opracowanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipnie.
 • Redagowanie i sprawdzanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień, których stroną jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie
 • Reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym i innymi organami i instytucjami, w sprawach, w których są stronami.
 • Sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie.
 • Zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym postanowień, decyzji i zaświadczeń przygotowywanych i przedkładanych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie.
 • Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie.
 • Sumienne i rzetelne stosowanie się do poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie, jako kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie.
 • Przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych oraz tajemnicy państwowej i służbowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wpis na listę radców prawnych potwierdzony stosownym dokumentem
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz, utylizacji oraz znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość przepisów ustaw prawa materialnego regulujących zakres zadań wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną nie wymienionych w powyższym opisie
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-26 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Radca Prawny

  Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
  Radca Prawny Praca Radca Prawny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (652)
  Wałbrzych (63)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (256)
  Toruń (132)
  Lubelskie:
  Lublin (228)
  Chełm (34)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (842)
  Tarnów (83)
  Nowy Sącz (82)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1975)
  Radom (170)
  Płock (71)
  Opolskie:
  Opole (225)
  Nysa (65)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (144)
  Suwałki (42)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (502)
  Gdynia (270)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (653)
  Częstochowa (153)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (188)
  Elbląg (100)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (624)
  Kalisz (94)
  Konin (57)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (385)
  Koszalin (117)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (164)
  Tesco (58)
  Inditex (22)
  Leroy Merlin (120)
  Bricoman (9)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (67)
  Carrefour (180)
  PKO BP (306)
  PwC (18)
  KPMG (27)
  Orange (44)
  IKEA (46)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl