Redaktor Geografii

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Warszawa

6 dni temu

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A to lider branży edukacyjnej w Polsce i rozpoznawalna, godna zaufania marka z wartościami i tradycją. Obecnie WSiP oferuje nowoczesne i kompleksowe rozwiązania edukacyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej.

Dzięki produktom cyfrowym
i multimedialnym oraz nowoczesnym podręcznikom wspieramy procesy edukacyjne na wszystkich poziomach systemu edukacji ucznia od 3 do 20 roku życia, jak również w szkolnictwie zawodowym.

 

W związku z rozwojem naszej oferty, poszukujemy do pracy w Pionie Wydawniczym osoby na stanowisko:

Redaktor Geografii
Miejsce pracy: Warszawa


Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację prac redakcyjnych w prowadzonych projektach oraz merytoryczne i metodyczne przygotowanie do druku podręczników i innych publikacji z zakresu geografii, a w szczególności za:

 • redakcję podręczników i innych publikacji tradycyjnych i elektronicznych,
 • koordynację prac związanych z tworzeniem nowych produktów,
 • współpracę z autorami i ekspertami zewnętrznymi,
 • harmonogramowanie i budżetowanie prac dotyczących publikacji.

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego (geografia),
 • znajomości podstaw programowych nauczania geografii ,
 • umiejętności redagowania tekstów,
 • znajomości podstaw prawa autorskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • ciekawą pracę w innowacyjnej firmie promującej nowoczesność w edukacji,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku poprzez system szkoleń,
 • prywatną opiekę medyczną z możliwością rozszerzenia pakietu dla swojej rodziny oraz możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie na życie, karta sportowa),
 • atrakcyjną ofertę kursów językowych, również dla Twoich najbliższych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

 Aplikuj teraz 

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach, w celach obecnych, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych”.


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych - jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Poznaj

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Poznaj stanowisko: Geograf 
Przedmiotem zainteresowań naukowych geografa jest funkcjonowanie świata ożywionego i nieożywionego w czasie i przestrzeni. Ta bardzo ogólna definicja może w praktyce oznaczać na przykład analizowanie zróżnicowania gatunkowego na danym obszarze, uwarunkowań kulturalnych i politycznych danej społeczności, flory lub fauny, występującej na danym terytorium. Geograf skupia się w swojej pracy na konkretnym obszarze regionu, ...
Praca Geograf