Referent ds. rozliczeń [rekrutacja online]

HR for Business Sp. z o.o.

Zielona Góra

37 dni temu

HR for Business Sp. z. o.o., jedna ze spółek Grupy Impel– poszukuje Kandydata/-tkę na stanowisko:

Referent ds. rozliczeń [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Zielona Góra

Zadania na oferowanym stanowisku:
 • wystawianie faktur przychodowych, faktur korygujących, not korygujących;
 • nadzór na umowami z klientami;
 • opieka posprzedażna SAP CRM (nadzór nad zgłoszeniami od klienta, nadzór nad Badaniem Satysfakcji Klientów);
 • nadzór nad umowami zakupowymi;
 • tworzenie zamówień do dostawców.
Nasze oczekiwania:
 • umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami MS Office (w szczególności Excel);
 • wykształcenie min. średnie;
 • samodzielność i umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • odpowiedzialność i sumienność w realizacji zadań;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na okres zastępstwa,
 • pracę w stabilnej, dużej organizacji,
 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, medycznego oraz programu MultiSport.
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel Facility Services Sp. z. o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Poznaj

HR for Business Sp. z o.o.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych