Referent ds. wsparcia projektów

ECOL Sp. z o.o.

Rybnik

56 dni temu

Referent ds. wsparcia projektów
Miejsce pracy: Rybnik

 

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:
 • obsługę spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładu Serwisu Smarowniczego
 • zarządzanie obiegiem korespondencji, dokumentacji oraz informacji
 • rozliczanie faktur kosztowych i delegacji
 • rejestrację czasu pracy pracowników
 • koordynację dostaw towarów i usług, w ramach projektów serwisowych
 • przygotowywanie i sprawdzanie raportów, analiz, prezentacji i zapotrzebowań
 • kontrola poprawności techniczno-organizacyjnej i jakości realizacji zadań
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność i współpraca w realizacji zadań
 • zaangażowanie oraz inicjatywa w działaniu
 • komunikatywność, pozytywne nastawienie do ludzi
 • prawo jazdy kategorii B
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • obsługa pakietu MS Office (w szczególności dobra znajomość Excel, Power Point)
 Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
 • opiekuna stażu i pełne szkolenie wdrożeniowe
 • finansowanie szkoleń
 • prywatną opiekę medyczną
 • ubezpieczenie NNW oraz dobrowolne ubezpieczenie na życie
 • dostęp do pracowniczego programu emerytalnego
 • kartę MultiSport,
 • świadczenia ujęte w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: premie świąteczne, nieoprocentowane pożyczki oraz wyprawka szkolna, mikołajki, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji w tym mojego wizerunku przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
- administratorem danych osobowych jest ECOL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik;
- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
- kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
- podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 m-cy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Poznaj

ECOL Sp. z o.o.

Ecol Sp. z o.o. w Rybniku jest polskim liderem w zakresie techniki smarowniczej oraz technik czyszczenia hydrodynamicznego, obejmujących realizację usług remontowo - konserwacyjnych i smarowniczych oraz dystrybucję paliw, olejów i smarów dla przemysłu wspomaganą nowoczesnym serwisem olejowym.