Referent prawny
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Przemyśl
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu

Ogłoszenie numer: 5477558, z dnia 2021-09-15

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
ul. Gen. Stanisława Maczka 4, 35-234 Rzeszów

 

ogłasza nabór na stanowisko:

Referent prawny

Miejsce pracy: podkarpackie / Przemyśl

 

Opis stanowiska

Referent prawny - 1 etat


Miejsce wykonywania pracy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział OIP w Przemyślu.

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

 • wykształcenie wyższe, wymagany tytuł: mgr,
 • kierunek: prawo.
 • staż pracy: preferowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem wykształcenia.

Termin składania dokumentów i oświadczeń:

30.09.2021r.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.pip.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 4.
 • Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@rzeszow.pip.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 4 Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 lub przepisach szczególnych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w każdym czasie.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 • Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obecnego procesu rekrutacji.
 • W przypadku braku zatrudnienia Pani/Pana dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu oraz art. 39 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy6 jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne; podając inne dane, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie