Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent / Specjalista

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gdynia

7 dni temu

Ogłoszenie numer: 2775767, z dnia 2019-11-15

 

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Referent / Specjalista

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie spraw administracyjnych i finansowo-księgowych,
 • nadzór nad sprawami technicznymi, gospodarczymi,
 • wystawianie faktur VAT,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi i innymi komórkami Uczelni.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy biurowej lub na podobnym stanowisku związanym z obsługą klienta co najmniej 3 lata,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne i interpersonalne,
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • otwartość, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność.

Mile widziane:

 • posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania, zarządzania i administrowania jednostek sektora finansów publicznych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Kanclerza/Dział Gospodarczy

Przewidywana data zatrudnienia: Listopad/grudzień 2019 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych