Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Zielona Góra

5 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 30365

Warunki pracy

wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych, zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Poszukuje majątku oraz wykonuje czynności egzekucyjne związane ze stosowaniem i realizacją środków egzekucyjnych, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości i egzekucji z pieniędzy
 • Rozlicza środki z rachunku sum depozytowych
 • Ewidencjonuje wszystkie czynności i zdarzenia dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w aplikacji EGAPOLTAX
 • Realizuje zadania w zakresie zbiegu egzekucji
 • Przygotowuje projekty postanowień i innych pism organu egzekucyjnego w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • Obsługuje wnioski państw członkowskich i trzecich w celu uzyskania informacji o zobowiązanym oraz wyegzekwowaniu należności
 • Zabezpiecza tytuły wykonawcze i dokumentację wytworzoną w prowadzonych sprawach przed zniszczeniem oraz przygotowuje dokumenty zgodnie z przyjętą w urzędzie procedurą do przekazania archiwum zakładowemu w urzędzie procedurą do przekazania archiwum zakładowemu
 • Przygotowuje dane o wynikach pracy na własnym stanowisku w celach sprawozdawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej
 • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na ich podstawie decyzji
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • wnikliwość i rzetelność
 • dokładność i systematyczność
 • umiejętność planowania
 • umiejętność obsługi programu komputerowego POLTAX oraz aplikacji okołopoltaxowych, a także aplikacji dedykowanych w pracy urzędu skarbowego, tj. Ognivo, e-Orus, CZM, SZD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (746)
  Wałbrzych (50)
  Legnica (59)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (155)
  Toruń (86)
  Lubelskie:
  Lublin (115)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (791)
  Tarnów (41)
  Nowy Sącz (33)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1611)
  Radom (61)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (101)
  Nysa (18)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (71)
  Przemyśl (26)
  Podlaskie:
  Białystok (95)
  Suwałki (33)
  Łomża (24)
  Pomorskie:
  Gdańsk (377)
  Gdynia (149)
  Słupsk (43)
  Śląskie:
  Katowice (442)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (86)
  Elbląg (47)
  Ełk (14)
  Wielkopolskie:
  Poznań (473)
  Kalisz (41)
  Konin (34)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (249)
  Koszalin (56)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (122)
  Tesco (490)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (18)
  STRABAG (8)
  ABB (79)
  Accenture (188)
  Luxoft (178)
  PKO BP (341)
  KPMG (34)
  Orange (16)
  IKEA (2)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl