Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Łódź

28 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 54250

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

• praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
• praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

• stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• stanowisko pracy zlokalizowane w głównym budynku czteropiętrowym,
• Urząd zlokalizowany w kompleksie dwóch budynków, budynek główny IV piętrowy, wyposażony w windę ( dojeżdżającą do III piętra), drugi budynek parterowy, oba budynki posiadają podjazd dla wózków inwalidzkich,
• na parterze budynku głównego znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dokonywanie czynności sprawdzających (z udziałem lub bez udziału podatnika, płatnika) w zakresie terminowości składania deklaracji, poprawności dokumentów, zasadności skorzystania z ulg podatkowych, zasadności wykazywanych zwrotów podatku,
 • zatwierdzanie rejestrów przypisów/odpisów oraz tworzenie dokumentów wewnętrznych,
 • weryfikacja realizacji przez podatników i płatników obowiązków wynikających z ustaw podatkowych poprzez dokonywanie analiz w oparciu o dostępne i pozyskane dane oraz informacje
 • przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego,
 • opracowywanie materiałów, przygotowywanie projektów pism w ramach prowadzonych czynności, w tym w zakresie korespondencji z jednostkami zewnętrznymi,
 • wymiana informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów podatkowych oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność organizacji pracy
 • cierpliwość, dokładność, uprzejmość,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • systematyczność,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku pracy,