Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Poznań

33 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 54074

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
• Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek pięciopiętrowy,
• winda umożliwia wjazd na IV piętro
• w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
• narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych, w celu ułatwienia prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie składania deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej, w celu monitorowania poprawności realizacji obowiązków podatkowych.
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji baz danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładność i systematyczność.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.