Referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław

57 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69407

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Budynek dwukondygnacyjny wyposażony w windę
• Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (za wyjątkiem zaplecza Sali obsługi)
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze budynku
• Zaplecze socjalne – pokoje socjalne na każdej kondygnacji budynku
• Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych
• Wejście główne do Urzędu od strony ul. Inowrocławskiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenu

OFERUJEMY
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.454,33 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,700) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
• Zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
• „Trzynaste” wynagrodzenie
• Kwartalne nagrody uznaniowe
• Nagrody jubileuszowe
• Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
• Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
• Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

  • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji, zeznań i innych dokumentów w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych
  • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu odzwierciedlenia stanu faktycznego w systemach informatycznych
  • Tworzenie rejestru przypisów i odpisów w celu właściwej realizacji zadań komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • Umiejętność redagowania pism
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe