Samodzielny Referent ds. Administracji

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

2 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje pracownika na stanowisko

Samodzielny Referent ds. Administracji
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • obsługa sekretariatu oraz prowadzenie kalendarza spotkań,
 • nadzór nad obiegiem korespondencji,
 • organizacja zaopatrzenia jednostki organizacyjnej w materiały biurowe, odczynniki, sprzęty i usługi,
 • obsługa administracyjna spraw osobowych pracowników jednostki, w szczególności zestawień obecności, planów urlopowych oraz rozliczeń delegacji służbowych,
 • kontakt i organizacja serwisu aparatury naukowej jednostki,
 • nadzór nad dokumentacją finansowo-księgową jednostki,
 • udział w przygotowywaniu administracyjnym aplikacji grantowych oraz raportów okresowych i końcowych projektów naukowych jednostki,
 • współpraca z innymi jednostkami w ramach Uczelni,
 • współpraca z innymi jednostkami administracyjnymi Uczelni oraz partnerami zewnętrznymi przy organizacji przetargów i zamówień publicznych niezbędnych w pracy jednostki,
 • pomoc administracyjna w realizacji obowiązków dydaktycznych jednostki, w szczególności składanie i druk pomocy dydaktycznych, obsługa administracyjna zaliczeń i egzaminów, sporządzanie niezbędnych dokumentów dla jednostek Uczelni nadzorujących dydaktykę, praca z programami komputerowymi wspomagającymi dydaktykę (np. pensum, e-dziekanat),
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego, mile widziane wykształcenie w zakresie medycznym, nauk o życiu, biologii, biotechnologii, chemii,
 • doświadczenia w zakresie samodzielnej realizacji prac administracyjno-biurowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. komunikatywnym,
 • umiejętności obsługi komputera, pakietu MS Office oraz aplikacji internetowych, mile widziana znajomość obsługi aplikacji wykorzystywanych przez uczelnię,
 • znajomości zasad dotyczących zamówień publicznych.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku aplikacyjnego.
 • termin nadsyłania aplikacji to 18.11.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji. 
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Samodzielny Referent ds. Administracji

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent