Sekretarka medyczna

BetaMed S.A.

Katowice

3 dni temu

Ogłoszenie numer: 4426677, z dnia 2021-04-14

BetaMed SA to dynamicznie rozwijająca się organizacja o wieloletniej tradycji i doświadczeniu. Jesteśmy krajowym liderem usług pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta. Specjalizujemy się w opiece długoterminowej oraz w innych usługach  dla pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczymy usługi pielęgniarskie w ponad 90 oddziałach  na terenie 11 województw. Na bazie doświadczeń w opiece domowej, powstała nasza pierwsza placówka stacjonarna BetaMed Medical Active Care w Chorzowie, gdzie w komfortowych warunkach świadczymy kompleksowe usługi medyczne.

 

Dołącz do naszego zespołu na stanowisku:

Sekretarka medyczna

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

 

Opis stanowiska

 • rozliczanie pracy personelu medycznego świadczącego usługi w ramach opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • wprowadzanie danych rozliczeniowych do systemu
 • weryfikacja dokumentacji medycznej pod kątem wymogów narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • weryfikacja kwalifikacji personelu pod kątem wymogów formalnych

Wymagania

 • mile widziane wykształcenie medyczne (pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub pokrewne)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • sumienność, dokładność i dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, samodzielność oraz odpowiedzialność
 • czynne prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy sekretarki medycznej
 • znajomość programu mMedica

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • stabilne warunki współpracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ"

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BetaMed S.A. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest BetaMed Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21, adres do doręczeń: ulica Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS 0000441338, identyfikująca się numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703 (dalej również jako „BetaMed” lub „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować:

 • wysyłając e-mail na adres biuro@betamed.pl,
 • wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie https://betamed.pl/kontakt/
 • dzwoniąc pod numer telefonu 32 420 29 00,

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@betamed.pl

III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez BetaMed S.A.:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), gdzie cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli celem rekrutacji jest zawarcie umowy cywilnoprawnej dotyczącej współpracy z BetaMed S.A, wówczas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie podjęcie działań na Pani/Pana wniosek w celu zawarcia umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku będziemy stosować reguły dotyczące ochrony danych na poziomie analogicznym do wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, aby zapewnić Pani/Panu odpowiedni poziom ochrony.
 • w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (dotyczy danych wykraczających poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda.
 • w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego, również w celu zawarcia i realizacji umowy – na postawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez Administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności dostawcy rozwiązań IT, w tym dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do BetaMed S.A.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zniszczone.

Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO). lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO), tj. prawo otrzymania od BetaMed S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 • prawo do wycofania zgody - zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody poprzez email: iod@betamed.pl

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy BetaMed S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa)

7. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana takich danych osobowych jest rozumiana jako czynność przesłania nam aplikacji o pracę (podstawa wynikająca z RODO: art. 6 ust. 1 lit. a). W celu zapewnienia Pani/Pana prywatności prosimy o nieprzesyłanie danych dotyczących karalności, jeśli nie wynika to wprost z ogłoszenia o pracę. Uprzejmie informujemy, że takie dane będziemy usuwać. Jeśli natomiast wśród danych, które zostaną nam przez Panią/Pana przesłane znajda się dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia, to dodatkowo zwrócimy się do Pani/Pana o przesłanie wyraźnej zgody w tym zakresie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

BetaMed S.A.

BetaMed S.A. to dynamicznie rozwijająca się organizacja o wieloletniej tradycji i doświadczeniu. Jesteśmy krajowym liderem usług pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta. Specjalizujemy się w opiece długoterminowej oraz w innych usługach pielęgniarskich dla pacjentów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczymy usługi pielęgniarskie w ponad 90 oddziałach na terenie 11 województw. Naszym największym atutem jest wiara w sens i misję prowadzonej opieki nad pacjentem, o którego troszczymy się zawsze najlepiej jak potrafimy.