Senior Employer Branding & Communications Manager [rekrutacja prowadzona online]

Cloud Best Sp. z o.o.

Warszawa

67 dni temu

CloudBest is a technologically advanced company with a start-up culture. It is a Polish company which manages international projects concentrated on blockchain based solutions. CloudBest manages projects in the scope of software development, content creation, customer support, marketing, and business development for its clients. 

 

Join our team and develop with us in international structures as:

Senior Employer Branding & Communications Manager [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa

 

Are you independent, creative and a critical thinker? Do you like solving problems and taking initiative? Are you able to juggle multiple tasks and work under pressure?

If the above matches you - and you’re additionally an open, positive and naturally enthusiastic person with experience in communications and marketing, then this job could be for you!

(You’ll also get to work for a rapidly growing, exciting, young and dynamic company in Warsaw’s most vibrant neighbourhood)

 

Key responsibilities
 • Playing key role in creating and implementing CloudBest’s employer branding strategy
 • Shaping and coordinating the delivery of the internal comms strategy
 • Leading on recruitment and change management comms (incl. Town Halls, job posts, onboarding materials, internal alerts, events, videos)
 • Being the first point of contact for all company internal comms queries
 • Writing, copy-editing and proof-reading internal communications materials (in Polish and English)
 • Drafting and implementing the CloudBest social media strategy
 • Collaborating with the Content Creation, Media and Graphic Design teams to create compelling content (inc. videos, blogs, articles, flyers, publications)
Experience/criteria
 • University degree in communication studies, PR, journalism, change management, sociology, or related field
 • 4+ years’ experience working in communications in an international environment
 • Excellent written and spoken command of English (native or min C1/C2) and Polish (native)
 • Experience in blockchain industry
 • Sturt-up background
 • Exceptional writing, copy-editing and proofreading skills
 • Strong organizational and analytical skills and ability to prioritize tasks
 • Hands on approach
 • Working confidently and effectively with senior colleagues across departments
It would be an advantage if you also have:
 • Worked in internal communications and/or HR-related comms
 • Created video content and managed social media content

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: dorota.konior@cloudbest.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 lat od przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Poznaj

Cloud Best Sp. z o. o.

CloudBest to technologiczna firma z siedzibą w Warszawie. Spółka oferuje światowej klasy serwis IT o międzynarodowym zasięgu z zakresu tworzenia oprogramowania, publikowania treści, obsługi klienta, marketingu i rozwoju biznesu dla swoich klientów.

Brand manager, zwany także w polskojęzycznej wersji opiekunem marki, jest osobą odpowiedzialną za całokształt działań promocyjnych i reklamowych, mających tworzyć wizerunek marki na danym rynku. Do obowiązków brand managera należy koordynowanie i czynne uczestnictwo w poszczególnych etapach wprowadzania produktu na rynek, opracowywanie strategii reklamowej i promocyjnej, badanie rynku pod kątem upodobań grupy docelowej, do ...
Praca Opiekun Marki (Brand Manager)