Najnowsze oferty pracy

 • Lider Zespołu (Team Leader)

  D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA   Ożarów Mazowiecki    praca stacjonarna   dziś wygasa
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat   4 800 - 6 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  8 dni
  Zarządzanie 4-7 osobową grupą pracowników; Przyjmowanie oraz wydawanie towarów zgodnie z dokumentami WZ i PZ; Kompletacja, weryfikacja zamówień, prawidłowe przygotowanie towarów do wysyłki; Planowanie i realizacja zadań; Optymalizacja procesów magazynowych;
 • Brygadzista Magazynu

  AGATA Spółka Akcyjna   Radom    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Twój zakres obowiązków: Zarządzanie bieżącą pracą podległych pracowników na magazynie, wyznaczanie bieżących celów oraz kontrola ich realizacji; Wydawanie oraz przyjmowanie dostaw zgodnie z procedurami oraz dokumentami pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodnie z lokalizacją;...
 • Zastępca Kierownika Magazynu

  KRKA Polska Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Równoległa 5    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  CEL PRACY organizacja i nadzór nad pracą podległego zespołu oraz optymalizacja procesów magazynowych; nadzór nad prawidłowym przepływem towarów, procesów i dokumentacji magazynowej; przestrzeganie i egzekwowanie przepisów p.poż. i BHP; organizacja i odpowiedzialność za wyniki...
 • Lider zmiany

  AMIGO-HURT Sp. z o.o.   Ząbki    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu, weryfikacja prowadzonych procesów pod względem jakościowym i ilościowym, dbałość o porządek w magazynie, zarządzanie poprawną kompletacją i pakowaniem towarów przez podległy zespół, podejmowanie...
 • Kierownik Obszaru Magazynowego

  Inter Cars S.A.   Swobodnia    praca stacjonarna   dziś wygasa
  kierownik/koordynator
  8 dni
  Twój zakres zadań: Planowanie i koordynowanie pracy podległego zespołu pracowników; Nadzorowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; Zapewnianie terminowego i jakościowego przebiegu procesów operacyjnych w magazynie; Utrzymywanie zgodności stanów magazynowych na...
 • Koordynator obszaru magazynowego

  Inter Cars S.A.   Swobodnia    praca stacjonarna   dziś wygasa
  kierownik/koordynator
  8 dni
  Twój zakres zadań: Zarządzanie oraz nadzór nad jakościową i terminową realizacją zadań podległego zespołu; Wsparcie pracowników w rozwiązywaniu bieżących problemów; Nadzorowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; Planowanie obsady do obsługi podległych...
 • Specjalista ds. Logistyki

  CROVORG Material Handling Group   Nadarzyn, Wolica    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Koordynowanie i nadzorowanie prac prowadzonych w magazynie, Planowanie i nadzór pracy serwisu stacjonarnego, Tworzenie wycen remontów i napraw wózków widłowych, maszyn budowlanych, Negocjacje warunków ofert z klientami, Współpraca z poddostawcami, Dbałość o utrzymanie wewnętrznych...
 • Kierownik Zmiany

  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.   Gorzyczki    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Key job responsibilities: Create, oversee, and drive a culture of safety and wellbeing; Analyse and implement changes to keep quality and productivity at a consistently high level; Oversee projects to streamline processes, optimise productivity and increase quality of service for customers within...
 • Zastępca Kierownika Magazynu

  AGATA Spółka Akcyjna   Koszalin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Nadzór i współudział w przyjmowaniu i wydawaniu towarów; Zapewnienie właściwego magazynowania towaru gwarantującego zachowanie jakości; Przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych z bezpieczeństwem, jak i organizacą pracy podległego personelu.
 • Team Leader

  CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.   Targowisko    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  TWOJA ROLA Zarządzanie zespołem i nadzór nad realizowaniem zadań przez pracowników zgodnie z wyznaczonymi celami dla danego działu, osiąganie pożądanego poziomu KPI wynikających z dokumentów operacyjnych, angażowanie grupy roboczej do realizacji celów CEVA, dążenia do ciągłego...
Zobacz więcej ofert pracy

Site Manager

NEWCOLD POLAND OPERATIONS SP Z O.O.
Nowy Modlin
menedżer
pełny etat
umowa o pracę
pomoc w relokacji
78 dni temu
Site Manager
Miejsce pracy: Nowy Modlin
Job description
 • Responsibility for the comprehensive start-up of the new distribution center (cold-storage warehouse) in accordance with NewCold's policies and procedures, in cooperation with the implementation team
 • Translating the Operating Service Agreement’s (OSA) into NewCold Standard Operation Procedures (SOPs) for the Warehouse, ensuring customer specific requirements are met
 • Responsibility for the budget in the implementation of the new distribution center and overseeing the achievement of budget indicators implementation
 • Operational responsibility for the distribution center after implementation phase
 • Implementing and enforcing appropriate procedures to ensure optimal warehouse operations, including loading, unloading, storage, repacking and picking
 • Delivery and analysis of KPIs and reporting method
 • Managing a subordinate team, including evaluation and training of employees
 • Supporting the Business Development department in the implementation of new clients
 • Working with clients to achieve optimal cooperation and regularly consulting on possible improvements
 • Responsibility for preparing the facility for internal and external audits
 • Overseeing compliance with health, safety and fire safety regulations
 • Implementation of quality procedures related to food storage and transportation, in accordance with international standards IFS and BRC as well as ISO 14001 and 45000
Requirements
 • Min. 5 years of operational management experience in warehousing, logistics, supply chain etc.
 • Good understanding of cold storage and food cold chain environments
 • Strong affinity with automation and IT
 • Experience in implementation management in a comparable environment is a plus
 • Professional communication skills in Polish and English
 • Ability to work as an effective team member within an international company environment
 • Excellent leadership, influencing and negotiation skills
 • Result-driven and customer-focused
We offer:
 • Employment contract with competitive salary and bonus programme
 • Company car
 • High standard private medical care for the employee and family
 • Sharing the costs of sports activities
 • Integration events and festive parties
 • Comprehensive onboarding programme
 • Being part of innovative projects in cold chain logistics
 • Possibility to take part in projects around the world within NewCold Group
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy, iż:
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NewCold Poland Engineering Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, adres e-mail: info.poland@newcold.com (dalej jako: „Administrator”).
Zgoda
1. Klikając przycisk „Aplikuj” wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda jest wyrażana w zakresie dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane we właściwych przepisach lub których podanie nie jest niezbędne do zawarcia umowy, jeżeli prześle Pani / Pan takie dodatkowe dane osobowe).
2. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji, wysyłając taką informację na adres mailowy Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
1. Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:
• w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 kodeksu pracy lub ewentualnie innych właściwych aktach prawnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), natomiast pozostałe dane np. zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Administratora (w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą, która może zostać odwołana w dowolnym czasie);
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polega na dochodzeniu należnych roszczeń lub obronie przed zgłoszonymi roszczeniami);
2. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Jeżeli Pani / Pan nie chce, aby Administrator przetwarzał Pana/Pani dodatkowe dane osobowe, prosimy o nieumieszczanie takich danych osobowych w przesyłanych dokumentach rekrutacyjnych.
Okres przechowywania i możliwość odwołania zgody
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a po zakończeniu tego procesu przez okres 30 dni.
2. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.
3. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na adres mailowy Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
4. W przypadku przetwarzania na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora - do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) prawne, doradcze, podmioty świadczące usługi agencji rekrutacyjnej, dostawy systemów zarządzania rekrutacjami, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób fizycznych
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany;
• wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany powyżej lub listownie na adres siedziby Administratora.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowej.
Oświadczenie zgody
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez NewCold Poland Engineering Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-677, przy ul. Taśmowej 7, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska, przez okres 1 roku. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie, a nadto że cofnięcie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.”
 

Podobne oferty

 • Lider Zespołu (Team Leader)

  D-R-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA   Ożarów Mazowiecki    praca stacjonarna   dziś wygasa
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat   4 800 - 6 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  8 dni
  Zarządzanie 4-7 osobową grupą pracowników; Przyjmowanie oraz wydawanie towarów zgodnie z dokumentami WZ i PZ; Kompletacja, weryfikacja zamówień, prawidłowe przygotowanie towarów do wysyłki; Planowanie i realizacja zadań; Optymalizacja procesów magazynowych;
 • Brygadzista Magazynu

  AGATA Spółka Akcyjna   Radom    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Twój zakres obowiązków: Zarządzanie bieżącą pracą podległych pracowników na magazynie, wyznaczanie bieżących celów oraz kontrola ich realizacji; Wydawanie oraz przyjmowanie dostaw zgodnie z procedurami oraz dokumentami pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodnie z lokalizacją;...
 • Zastępca Kierownika Magazynu

  KRKA Polska Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Równoległa 5    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  CEL PRACY organizacja i nadzór nad pracą podległego zespołu oraz optymalizacja procesów magazynowych; nadzór nad prawidłowym przepływem towarów, procesów i dokumentacji magazynowej; przestrzeganie i egzekwowanie przepisów p.poż. i BHP; organizacja i odpowiedzialność za wyniki...
 • Lider zmiany

  AMIGO-HURT Sp. z o.o.   Ząbki    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu, weryfikacja prowadzonych procesów pod względem jakościowym i ilościowym, dbałość o porządek w magazynie, zarządzanie poprawną kompletacją i pakowaniem towarów przez podległy zespół, podejmowanie...
 • Kierownik Obszaru Magazynowego

  Inter Cars S.A.   Swobodnia    praca stacjonarna   dziś wygasa
  kierownik/koordynator
  8 dni
  Twój zakres zadań: Planowanie i koordynowanie pracy podległego zespołu pracowników; Nadzorowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; Zapewnianie terminowego i jakościowego przebiegu procesów operacyjnych w magazynie; Utrzymywanie zgodności stanów magazynowych na...
 • Koordynator obszaru magazynowego

  Inter Cars S.A.   Swobodnia    praca stacjonarna   dziś wygasa
  kierownik/koordynator
  8 dni
  Twój zakres zadań: Zarządzanie oraz nadzór nad jakościową i terminową realizacją zadań podległego zespołu; Wsparcie pracowników w rozwiązywaniu bieżących problemów; Nadzorowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; Planowanie obsady do obsługi podległych...
 • Specjalista ds. Logistyki

  CROVORG Material Handling Group   Nadarzyn, Wolica    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Koordynowanie i nadzorowanie prac prowadzonych w magazynie, Planowanie i nadzór pracy serwisu stacjonarnego, Tworzenie wycen remontów i napraw wózków widłowych, maszyn budowlanych, Negocjacje warunków ofert z klientami, Współpraca z poddostawcami, Dbałość o utrzymanie wewnętrznych...
 • Kierownik Zmiany

  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.   Gorzyczki    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Key job responsibilities: Create, oversee, and drive a culture of safety and wellbeing; Analyse and implement changes to keep quality and productivity at a consistently high level; Oversee projects to streamline processes, optimise productivity and increase quality of service for customers within...
 • Zastępca Kierownika Magazynu

  AGATA Spółka Akcyjna   Koszalin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Nadzór i współudział w przyjmowaniu i wydawaniu towarów; Zapewnienie właściwego magazynowania towaru gwarantującego zachowanie jakości; Przestrzeganie wewnętrznych procedur związanych z bezpieczeństwem, jak i organizacą pracy podległego personelu.
 • Team Leader

  CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.   Targowisko    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  TWOJA ROLA Zarządzanie zespołem i nadzór nad realizowaniem zadań przez pracowników zgodnie z wyznaczonymi celami dla danego działu, osiąganie pożądanego poziomu KPI wynikających z dokumentów operacyjnych, angażowanie grupy roboczej do realizacji celów CEVA, dążenia do ciągłego...