Praca Nowy Dwór Mazowiecki

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 346

Praca w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki to jedno z miast w województwie mazowieckim. Leży przy ujściu Narwi do Wisły, w blisko stolicy kraju. W Nowym Dworze Mazowieckim krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie, biegnie tędy także szlak kolejowy – miejscowość jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Od 2012 r. w mieście działa także międzynarodowy port lotniczy, obsługujący tanie linie lotnicze – loty krótkiego i średniego zasięgu. Klienci linii lotniczych to jednak niejedyni turyści odwiedzający Nowy Dwór Mazowiecki.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Co Nowy Dwór Mazowiecki ma do zaoferowania osobom poszukującym pracy w województwie mazowieckim? Jakie branże wyznaczają kierunki rozwoju gospodarczego miejscowości?

Nowy Dwór Mazowiecki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Nowy Dwór Mazowiecki liczy 28,7 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 28 kilometrów kwadratowych. Miasto jest silnie zurbanizowane. Użytki rolne zajmują ok. 24% powierzchni Nowego Dworu Mazowieckiego, ok. 7% to lasy. 

Miasto jest ciekawym kierunkiem dla amatorów historii i zwiedzania. W Gminnej Ewidencji Zabytków Nowego Dworu Mazowieckiego znajduje się ponad 200 obiektów. Najważniejszy to bez wątpienia Twierdza Modlin – fortyfikacja unikatowa w skali europejskiej. Mieszkańcy i przyjezdni mają także do dyspozycji rozwiniętą bazę rekreacyjno-sportową.

Nowy Dwór Mazowiecki stanowi siedzibę władz gminnych i centralny ośrodek powiatu nowodworskiego. Do powiatu należą także dwie gminy miejsko-wiejskie: Nasielsk i Zakroczym oraz trzy gminy wiejskie: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek.

Dostępność komunikacyjna – to niewątpliwy atut tego miasta, przyciągający i inwestorów, i pracowników. Przez Nowy Dwór Mazowiecki prowadzą 3 drogi krajowe (trasa szybkiego ruchu S7, DK nr 62 i DK nr 85) oraz 4 drogi wojewódzkie (nr 575, nr 579, nr 630, nr 631), a także linia kolejowa nr 9, łącząca Warszawę i Gdańsk. Połączenia kolejowe zapewniają mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego także możliwość szybkiego dojazdu do pracy w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Sierpcu, Płocku, Legionowie czy Warszawie. Podróż pociągiem z dworca kolejowego Modlin/ Lotnisko na stację Warszawa Centralna zajmuje zaledwie 40 minut.

Z lotniska Modlin korzystają mieszkańcy aglomeracji warszawskiej i całego regionu.

Rynek pracy, oferty pracy – Nowy Dwór Mazowiecki

Miasto jest ważnym w skali województwa ośrodkiem gospodarczym. Przedsiębiorcom, którzy decydują się właśnie tutaj prowadzić swoją działalność, mają do dyspozycji tereny inwestycyjne, wiele instytucji otoczenia biznesu. W mieście działają administracja publiczna, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, transportowe i inne. Ważnym atutem jest także dostępna infrastruktura komunikacyjna – trasa szybkiego ruchu łącząca Warszawę i Gdańsk, linia kolejowa oraz lotnisko – a także bliskość stolicy kraju.

Miasto stwarza dobre warunki do rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej (nieuciążliwej dla środowiska). W Nowym Dworze Mazowieckim dobre perspektywy ma także rozbudowa bazy noclegowo-gastronomicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.

W mieście działają 3274 podmioty gospodarki narodowej (wg REGON, stan w końcówce września 2020 r.). Wśród nich są firmy różnej wielkości, z polskim i zagranicznym kapitałem.

  • 3139 podmiotów (31 z sektora publicznego) to grupa samozatrudnionych i jednostek do 9 pracujących.
  • 93 podmioty (23 budżetowe) generują między 10 a 49 miejsc pracy.
  • 36 średnich podmiotów (19 z sektora publicznego) zatrudnia od 50 do 249 osób.
  • 2 podmioty prywatne i 3 jednostki budżetowe deklarują stan zatrudnienia między 250 a 999 osób, a jedno przedsiębiorstwo prywatne – 1000 osób lub więcej.

W mieście najwięcej jest firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów. Poza tą sekcją PKD rozwinięte są także budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, usługi (sekcja pozostała działalność usługowa), transport i gospodarka magazynowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz przetwórstwo przemysłowe.

Działają tu zakłady produkcyjne przemysłu chemicznego, spożywczego, elektromaszynowego i drzewnego, a także zakłady poligraficzne i inne.

Rynek pracy w mieście jest rozbudowany, a cały powiat nowodworski charakteryzuje się stopą bezrobocia zbliżoną do poziomu krajowego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. wskaźnik ten dla Polski wynosił 6,1%, dla województwa 5,1%, a dla powiatu nowodworskiego – 6,5%. Działający w Nowym Dworze Mazowieckim urząd pracy miał w swoim rejestrze 2,2 tys. osób bezrobotnych.

PUP Nowy Dwór Mazowiecki:

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
E-mail: wano@praca.gov.pl, pupndm@ndm.praca.gov.pl
Telefon: 22 775-92-42, 22 775-92-43, 22 775-92-44, 22 775-28-55