Praca Płońsk

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 455

Praca w Płońsku

Płońsk leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie płońskim, nad rzeką Płonką. Miasto jest węzłem komunikacyjnym, ważnym w skali kraju.

Miasto otrzymało lokację w 1400 r. od księcia mazowieckiego Siemowita IV, jednak historia osadnictwa na terenach dzisiejszego Płońska jest o wiele dłuższa – już w XI w. pojawiła się pierwsza wzmianka o płońskim grodzie.

Płońsk, woj. mazowieckie

To średniej wielkości miasto nie należy do metropolii warszawskiej, ale znajduje się w bezpośredniej strefie oddziaływań stolicy kraju. Z jednej strony ma to pozytywne skutki, np. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Płońska, z drugiej pociąga za sobą takie konsekwencje, jak odpływ siły roboczej i konieczność konkurowania z metropolią.

Jak wygląda płoński rynek pracy na tle rynek pracy w województwie mazowieckim? Czy panuje na nim równowaga? Czy statystyki bezrobocia pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość? Oto charakterystyka Płońska i tutejszej sytuacji gospodarczej.

Płońsk – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Płońska (woj. mazowieckie) na mapie Polski należy szukać na północny zachód od Warszawy. Miejscowość jest siedzibą powiatu płońskiego oraz wiejskiej gminy Płońsk i jedną z 35 gmin miejskich w Mazowieckiem. Liczba mieszkańców Płońska wynosi 22,1 tys. osób, powierzchnia – 11,6 kilometra kwadratowego. 

Zajmujący 1384 kilometry kwadratowe powiat płoński zamieszkuje ponad 87 tys. osób. W granicach administracyjnych powiatu leżą dwie gminy miejskie (Płońsk i Raciąż), gmina miejsko-wiejska Czerwińsk nad Wisłą i dziewięć gmin wiejskich (Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski).

Obszar miejscowości znajduje się w obrębie Zielonych Płuc Polski, a szczególnie ważnym zasobem środowiska są tutaj lasy. Ślady długich dziejów Płońska możemy dostrzec w zabytkach. Należą do nich zespół pokarmelicki, zespół grodzki czy średniowieczne grodzisko. Płońsk może pochwalić się rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Działają tu kluby sportowe, koła zainteresowań czy orkiestra dęta i Ludowy Zespół Artystyczny Płońsk.

Płońsk i Warszawę dzieli ok. 60 km. Dzięki połączeniu miast dwupasmową trasą szybkiego ruchu dojazd do stolicy zajmuje ok. trzy kwadranse. Płońsk jest bardzo dobrze skomunikowanym miastem. Zbiegają się w nim ważne arterie drogowe – droga ekspresowa S7, z południa na północ kraju, droga krajowa nr 10, prowadząca z Płońska do polsko-niemieckiej granicy, droga krajowa nr 50 – relacji Ciechanów – Ostrów Mazowiecka. Przez Płońsk biegnie także droga wojewódzka nr 632, w kierunku Marek, a układ komunikacyjny dopełniają połączenia kolejowe. Niedaleko od miasta przebiegają ponadto kolejne dwie drogi krajowe – DK nr 60 oraz DK nr 2.

Rynek pracy, oferty pracy – Płońsk

W mieście siedzibę mają 2673 podmioty gospodarki narodowej – wg REGON, stan w końcówce września 2020 r.:

  • 2596 to mikropodmioty (0-9 pracujących) – 41 z sektora publicznego, 2495 prywatne,
  • 85 to podmioty małe (10-49 pracujących) – 25 jednostek budżetowych, 60 prywatnych,
  • 18 to podmioty średnie (50-249 pracujących) – 14 z sektora publicznego, 4 prywatne,
  • 1 to podmiot duży (250-999 pracujących) – należy do sektora publicznego.

Większość średnich i największy zakładów pracy to jednostki budżetowe. W strukturze własności zdecydowanie jednak dominują podmioty prywatne. Jest ich w Płońsku 95,7% ogółu, a działalność osób fizycznych stanowi 76,8% podmiotów.

W jakich branżach działa najwięcej firm w Płońsku? Najliczniejsze sekcje PKD w mieście to:

  • handel i naprawa pojazdów – 693 podmioty,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 319 podmiotów,
  • budownictwo – 256 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 210 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 210 podmiotów.

Spora część zakładów produkcyjnych w mieście zajmuje się przetwórstwem rolno-spożywczym, rozwijają się przemysł elektroniczny, poligraficzny, chemiczny i budowlany.

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku obejmuje wszystkie 12 gmin w powiecie.

Stopa bezrobocia w powiecie płońskim, zgodnie z danymi GUS, utrzymuje się na poziomie 10%, we wrześniu 2020 r. wyniosła 10,4%. To więcej zarówno niż w województwie mazowieckim (5,1%), jak i w Polsce (6,1%). W Powiatowym Urzędzie Pracy we wrześniu zarejestrowanych było 3628 osób bezrobotnych, a liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wynosiła 117. Najwięcej ofert w pierwszych dwóch kwartałach urząd zanotował w marcu – 552.

PUP Płońsk:

Adres: ul.Wolności 12, 09-100 Płońsk 
E-mail: wapo@praca.gov.pl
Telefon: (23) 662 37 56, (23) 662 78 01, (23) 662 48 94

Szukaj pracy w mieście