Praca Zakroczym

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 450

Praca w Zakroczymiu

Zakroczym leży w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, na północny zachód od Warszawy. To siedziba miejsko-wiejskiej gminy należącej do powiatu nowodworskiego. Zaledwie 40 km dzieli Zakroczym od centrum Warszawy. Miejscowość zalicza się do podregionu warszawskiego zachodniego, który jest częścią aglomeracji warszawskiej – obszaru silnie powiązanego funkcjonalnie i przestrzennie.

Bliskość stolicy – centralnego punktu aglomeracji warszawskiej i jednego z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast w Polsce – ma znaczny wpływ na rozwój Zakroczymia. Co oferuje rynek pracy w tym podwarszawskim mieście? W jakich branżach można znaleźć pracę w Zakroczymiu?

Zakroczym – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miejsko-wiejska gmina Zakroczym podzielona jest na 16 sołectw. W gminie mieszka 6 tys. osób, z czego nieco ponad połowa w mieście. Powierzchnia gminy zajmuje 71 kilometrów kwadratowych, w tym mieści się obszar Zakroczymia – 20 kilometrów kwadratowych.

W mieście znajdziemy ciekawe zabytki. Należą do nich obiekty sakralne - gotycko-renesansowykościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża  z XV/XVI w. (odbudowany w XX w.), kościół i klasztor oo. Kapucynów z XVIII w. - oraz świeckie - Góra Zamkowa, grodzisko "Czubajka" czy "Latarnia".

Zakroczym (mazowieckie) to małe, ale bardzo dobrze skomunikowane miasto, położone w transeuropejskim korytarzu transportowym Północ-Południe. Biegną tędy dwie drogi krajowe: S7, DK nr 62. Zakroczym graniczy z centralnym ośrodkiem miejskim powiatu – Nowym Dworem Mazowieckim, w którym zlokalizowane jest drugie dla aglomeracji warszawskiej lotnisko – Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Niedaleko są także takie miejscowości jak Czerwińsk nad Wisłą, Nasielsk, Łomianki, Legionowo czy Płońsk. Rozwinięta infrastruktura drogowa, a także rozbudowana komunikacja publiczna, łącząca Warszawę i podwarszawskie gminy, dają mieszkańcom dużą swobodę w poszukiwaniu zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

Rynek pracy, oferty pracy – Zakroczym

Niewątpliwie dla okolicznych miejscowości Warszawa stanowi główny rynek pracy, centrum edukacyjne, usługowe i kulturalne. Osoby poszukujące zatrudnienia bezpośrednio w Zakroczymiu, powinny być nastawione głównie na pracę w mikrofirmach. W mieście są 354 mikropodmioty (samozatrudnieni i zatrudniający do 9 osób), 10 małych zakładów pracy (10-49 pracowników), 1 średni (50-249 zatrudnionych) i 1 duży pracodawca (utrzymujący 250-999 miejsc pracy). 9 podmiotów reprezentuje sektor publiczny (4 mikro-, 4 małe i jeden średni) – na podstawie danych GUS, REGON stan na 30 września 2020 r.

Zakroczymscy przedsiębiorcy zajmują się handlem, naprawą pojazdów, sporo jest firm budowlanych, transportowych, usługowych, w tym związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, oraz zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Gmina Zakroczym to obszar, na którym dominuje rolnictwo, a użytki rolne zajmują ok. 70% jej terenu. Bogatą tradycję mają tu zwłaszcza produkcja warzyw i owoców miękkich oraz ogrodnictwo. Odbiorcą dużej części nieprzetworzonych płodów rolnych jest Warszawa – w tym kontekście mówi się o Zakroczymiu jako mieście położonym w strefie żywicielskiej Warszawy. Naturalnym następstwem jest też rozwój przemysłu spożywczego, przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Sporym rynkiem pracy jest także Nowy Dwór Mazowiecki. W stolicy powiatu siedzibę mają 3274 podmioty gospodarki narodowej. Wśród nich są zarówno średniej wielkości zakłady pracy, zatrudniające od 50 do 249 osób (36 podmiotów), jak i duże – 5 z kadrą rzędu 250-999 i jeden generujący 1000 lub więcej miejsc pracy.

Wiele o sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim i w poszczególnych jego powiatach mówi stopa bezrobocia rejestrowanego, a więc wyrażony w procentach udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnego zawodowo społeczeństwa. We wrześniu 2020 r. wskaźnik ten w Polsce wynosił 6,1%. W województwie mazowieckim było to natomiast 5,1%. W powiecie nowodworskim od kilku lat stopa bezrobocia utrzymuje się nieco ponad poziomem krajowym. W omawianym miesiącu wynosiła ona 6,5%.

Barometr zawodów jest prowadzonym co roku badaniem sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Stanowi przygotowaną z wyprzedzeniem prognozę zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodów. Które z nich zostały wskazane jako deficytowe w powiecie nowodworskim, a które zostały zakwalifikowane jako nadwyżkowe?

Lista grup profesji deficytowych w powiecie nie jest długa, ale cechuje się dużym zróżnicowaniem. W Zakroczymiu bądź innych miejscowościach powiatu oferty zatrudnienia znajdą się w budżetówce. Potrzebni są pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, pedagodzy, asystenci w edukacji, pielęgniarki i położne, a także specjaliści administracji publicznej. Trudności ze znalezieniem wakatu nie powinni mieć także nauczyciele języków obcych i lektorzy. Z brakiem chętnych i posiadających uprawnienia do pracy kandydatów muszą liczyć się firmy transportowe (deficyt kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych). Listę dopełniają magazynier, maszynista, mechanik maszyn i urządzeń, monter elektronik, monter instalacji budowlanych oraz specjalista elektroniki, automatyki i robotyki. W powiecie nowodworskim nie wskazano natomiast żadnych zawodów nadwyżkowych.

Szukaj pracy w mieście