Specjalista ds. Badań Klinicznych

Adamed Pharma S.A.

Pieńków (pow. nowodworski)

9 dni temu

Specjalista ds. Badań Klinicznych
Miejsce pracy: Pieńków (pow. nowodworski)
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę bez okresu próbnego
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5(akcje profilaktyczne,konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacjiswoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowanytransport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Zarządzanie badaniami klinicznymi w wyznaczonym kraju z zastosowaniem wcześniej wyznaczonych kryteriów realizacji projektu, dotyczących parametrów oceny jakościowej i ilościowej wykonywanych zadań,
 • Planowanie i nadzór nad realizacją zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, obejmującym następujące etapy: ocenę wykonalności badania, wybór i kwalifikację ośrodka badawczego, rekrutację pacjentów do badania, monitorowanie i zamknięcie badania,
 • Koordynację współpracy pomiędzy Spółką Adamed Pharma jako sponsorem badania a zewnętrznymi wykonawcami zadań (zleceniobiorcami) oraz badaczami,
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu założeń badawczych do badań klinicznych (w tym dokonywanie oceny kosztów badań), przy aktywnej współpracy z agencjami rejestracyjnymi,
 • Ocenę kosztów i przygotowywanie założeń projektów zgłaszanych do procesu prenominacyjnego, w zakresie fazowych badań klinicznych,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami klinicznymi i innymi ośrodkami o charakterze naukowym, badaczami i/lub ekspertami zewnętrznymi.
Co jest dla nas ważne?
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: medycyna, farmacja, biologia, chemia, biotechnologia lub pokrewne,
 • Około 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w Dziale Badań Klinicznych lub Dziale Medycznym,
 • Dobra znajomość europejskich regulacji prawnych (wytycznych, dyrektyw) dotyczących badań klinicznych (w tym również opisanych w EudraLex - Volume 10),
 • Posiadanie bieżącej wiedzy na temat przepisów i regulacji prawnych, w tym zasad ICH-GCP,
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego.

Poznaj

Adamed Pharma S.A.

GRUPA ADAMED to lider na polskim rynku leków nowej generacji. Intensywnie rozwijamy działy badawczo-naukowe, w których opracowano ponad 50 patentów na własne formuły leków. Obecnie zatrudniamy blisko 1700 osób zarówno w kraju, jak i za granicą: w Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.

Specjalista ds. Badań Klinicznych to osoba, która zajmuje się administrowaniem projektami badań klinicznych, czyli ogólnie ujmując, monitoruje i koordynuje badania kliniczne na danym obszarze. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: współpraca z ośrodkami prowadzącymi badania kliniczne, rejestracja badań klinicznych, koordynowanie współpracy sponsora z członkami zespołu badawczego ...
Praca Specjalista ds. Badań Klinicznych