Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. Digitalizacji
VTS Sp. z o.o.
Gdańsk
4 dni temu

Jesteśmy VTS Group. Kreujemy zaawansowane urządzenia techniczne dla branży HVAC. Naszymi atutami są: wizja, globalny zasięg, innowacyjność, kompleksowość rozwiązań i najlepszy design na świecie. Dla pozostałych firm w naszym sektorze od lat stanowimy niedościgniony benchmark.

 

Szukamy osoby, która wzmocni nasz zespół w Spółce VTS budując nietuzinkową synergię i efektywność oraz pomagając nam wejść w kolejny etap naszego dynamicznego rozwoju.

Specjalista ds. Digitalizacji
Miejsce pracy: Gdańsk
Dołączając do naszego zespołu:
 • Zyskujesz realny wpływ na budowę naszej kultury organizacyjnej oraz biznesowej efektywności
 • Stajesz się częścią międzynarodowego zespołu w Polsce z opcją kreowania standardów globalnych
 • Otrzymujesz szansę na szybki rozwój w najbardziej innowacyjnej firmie w swoim sektorze
 • Możliwość awansu w strukturach Grupy w dowolnym zakątku globu
 • Otrzymujesz atrakcyjne wynagrodzenie, stanowiące odzwierciedlenie naszych wysokich oczekiwań wobec Ciebie
Obowiązki na stanowisku:
 • Udział w pracach Zespołu Transformacji Cyfrowej nad rozwojem usług i procesów cyfrowej sprzedaży i obsługi klienta w firmie
 • Merytoryczne prowadzenie projektów w obszarze Digital
 • Koordynowanie portfela projektów Digital
 • Analiza trendów i opracowywanie kierunków działania
 • Śledzenie rynku, benchmarków światowych, poszukiwanie szans i rozwiązań
 • Usprawnianie produktów, usług i procesów w organizacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych trendów cyfrowych
 • Rekomendowanie działań, opracowywanie koncepcji nowych projektów i kierunku rozwoju portfela projektów Digital
 • Współpraca z innymi działami wewnątrz organizacji
Chcielibyśmy, byś do nas dołączył/-a jeśli masz:
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy przy projektach Digital, sprzedaży cyfrowej, e-commerce i tym podobnych
 • Udokumentowane doświadczenie w liczących się organizacjach lub projektach w obszarze cyfrowym
 • „Żyjesz i oddychasz” cyfryzacją i innowacyjnością
 • Śledzisz i znasz trendy digitalowe na świecie. Interesujesz się innowacjami, otwartymi interfejsami, łączeniem się urządzeń, AI, IoE, Machine Learning, e-commerce i temu podobnymi pojęciami
 • Znajomość procesów i metodyk wdrażania Innowacji w organizacji będzie dodatkowym atutem
 • Praktyczną znajomość języka angielskiego w codziennej pracy i kontaktach biznesowych
 • Doskonałe zdolności organizacyjne i analityczne
 • Samodzielność i zdolność podejmowania decyzji
 • Wysoką kulturę osobista, komunikatywność oraz zaangażowanie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • Wykształcenie wyższe
 • Otwartość na pracę w środowisku, w którym pojęcie „dynamika” nie jest wyłącznie pustym hasłem
 • Umiejętność adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz codziennej pracy w kulturze „multi – kulti”
 • I coś, co wszyscy cenimy w sobie najbardziej „team player spirit”!
Poza wszystkim, o czym już wspomnieliśmy, oferujemy również benefity trochę bardziej dla nas oczywiste, jak:
 • Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twoich Bliskich
 • Karta Multisport
 • Pyszna kawa i herbata
 • Nowoczesny, unikatowy, globalnie wystandaryzowany design biura
 • Wspólne celebrowanie chwil ważnych dla Ciebie i dla firmy
 • Życzliwość i wsparcie na każdym etapie pracy u nas, bo #DobrzyLudzieRobiąDobreFirmy

Zapraszamy!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VTS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472A, 80 - 309 Gdańsk
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 4. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
 5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 6. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz pozostałe spółki z grupy VTS
 8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
 9. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) do usunięcia danych osobowych;
5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


KLAUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Grupę VTS z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472A, 80 - 309 Gdańsk.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Poznaj

VTS Sp. z o.o.