Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Inwestycji i Zarządzania Energią

BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.

Koprki k/Ożarowa

156 dni temu

BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa to nowoczesna, innowacyjna i stabilna rynkowo spółka, powołana przede wszystkim w celu poszukiwania rozwiązań na rzecz optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych, wśród których znajdują się m.in.: Bioagra S.A., Polskie Młyny S.A., Bioagra-Oil S.A., Komagra Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o, Bakoma Bis Sp. z o.o. Zakres usług realizowany jest za pomocą innowacyjnych źródeł komunikacji i usług outsourcingu.

Specjalista ds. Inwestycji i Zarządzania Energią
Miejsce pracy: Koprki k/Ożarowa
Nr ref.: R1/11/2017
Zadania:
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową, lokalną i wojewódzką w zakresie określonym Ustawami: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, Prawo Energetyczne, o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 w celu uzyskania stosownych zezwoleń i pozwoleń inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych (m.in. DUŚ, PZI, WZ, pozwolenie na budowę, wodnoprawne) dla Spółek GRUPY BZK,
 • Przygotowanie zapytań ofertowych, kryteriów wyboru i głównych warunków umowy,
 • Ogłaszanie przetargów, udział w rozmowach negocjacyjnych, rekomendacja najkorzystniejszej dla danej spółki z GRUPY BZK oferty oraz sporządzanie wewnętrznych protokołów zatwierdzających wybór wykonawców/dostawców/sprzedawców,
 • Współudział w przygotowaniu danych wejściowych: - do projektowania, - do dokumentacji środowiskowej, - do dokumentacji odbiorowej, nadzór nad dokumentacją: budowlaną i wykonawczą branżową oraz odbiorową a także środowiskową,
 • Współudział przy zakupie, monitorowaniu zużycia energii elektrycznej, paliwa gazowego i innych mediów, wsparcie procesów zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci, mocy przyłączeniowych i umownych, mocy bezpiecznych itp.,
 • Współudział w przygotowaniu danych i dokumentów rozliczających wykonanie obowiązków nałożonych ustawą Prawo Energetyczne, Prawo Ochrony Środowiska oraz o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (KOBIZE),
 • Współudział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych zewnętrznych, krajowych i UE.
Wymagania:
 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki techniczne,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu Office
 • Dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie (prowadzenie korespondencji, rozmów, opracowywanie dokumentów kontraktowych w j. angielskim),
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności analitycznych, sumienności, dokładności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • Mobilności (prawo jazdy kat. B).
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju osobistego,
 • Miłą atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Telefon służbowy oraz laptop.
W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy Spółek* reprezentowaną przez Administratora Danych Osobowych BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp. K. dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Spółek:
- BZK Group Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Bakoma Sp. z.o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Komagra Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Bioagra-oil S.A. ul. Przemysłowa 64, 43-100 Tychy
- Bioagra S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa

Spółki wchodzące w skład Grupy Spółek są administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Poznaj

BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.

BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa to nowoczesna, innowacyjna i stabilna rynkowo spółka, powołana przede wszystkim w celu poszukiwania rozwiązań na rzecz optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych, wśród których znajdują się m.in.: Bioagra S.A., Polskie Młyny S.A., Bioagra-Oil S.A., Komagra Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o, Bakoma Bis Sp. z o.o. Zakres usług realizowany jest za pomocą innowacyjnych źródeł komunikacji i usług outsourcingu.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Zarządzania Projektami

Specjalista ds. zarządzania projektami zajmuje się samodzielnym przygotowywaniem i realizacją poszczególnych projektów w firmie. Mogą to być projekty informatyczne, a także telekomunikacyjne, finansowe czy usługowe. Do jego obowiązków należy: opracowywanie i wdrażanie przyjętej koncepcji działań, zarządzanie podległym mu zespołem, analiza rynku, nadzór nad przestrzeganiem procedur oraz badanie efektów ...
Specjalista ds. Zarządzania Projektami Praca Specjalista ds. Zarządzania Projektami

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (77)
Lubelskie:
Lublin (114)
Chełm (15)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (890)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (35)
Mazowieckie:
Warszawa (1845)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (19)
Podkarpackie:
Rzeszów (98)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (24)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (367)
Gdynia (132)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (440)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (76)
Elbląg (25)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (493)
Kalisz (47)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (62)
Kołobrzeg (22)
Auchan (105)
Tesco (504)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (61)
Accenture (175)
Luxoft (131)
PKO BP (380)
KPMG (38)
Orange (22)
IKEA (7)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl