Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. komunikacji on-line, Biuro Promocji i Komunikacji
Uniwersytet Morski w Gdyni
Gdynia
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
80 dni temu

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji on-line, Biuro Promocji i Komunikacji
Miejsce pracy: Gdynia
Zadania:
  • Publikowanie treści na stronach serwisu internetowego UMG.
  • Tworzenie i obróbka materiałów graficznych na rzecz serwisów internetowych UMG.
  • Obróbka zdjęć na potrzeby stron internetowych UMG.
  • Obsługa CMS stron internetowych UMG.
Wymagania:

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

  • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów ze specjalizacją komunikacja, PR, grafika komputerowa
  • Dodatkowe kursy, studia podyplomowe, szkolenia podnoszące wiedzę i dające nowe umiejętności, wykazujące ukierunkowanie na rozwój
  • Wiedza z zakresu grafiki komputerowej
  • Znajomość programów graficznych takich jak Adobe Photoshop, Corel Draw
  • Znajomość języków programowania jest dodatkowym atutem
  • Zmysł artystyczny, umiejętność pracy pod presją czasu, zmysł estetyczny.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Przewidywana data zatrudnienia: Sierpień 2022

Wymiar czasu pracy: Pełen etat

Komórka organizacyjna: Pion Rektora, Biuro Promocji i Komunikacji

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Podobne oferty