Specjalista ds. Koncesji i Taryf

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

Warszawa

5 dni temu

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
w m. st. Warszawie Sp. z o. o.
ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. Koncesji i Taryf

 

Miejsce pracy: Warszawa ul. Zabraniecka 2 (Targówek)

 

Podstawowy zakres obowiązków:
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków do zmiany koncesji oraz prowadzenie postępowań przed Urzędem Regulacji Energetyki,
 • tworzenie sprawozdań do URE z wykonania warunków koncesji,
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków do zmian taryf i przedkładanie do zatwierdzenia w URE,
 • monitorowanie zmian w przepisach ustawy Prawo Energetyczne, rozporządzeniach wykonawczych i innych aktach prawnych,
 • określenie zasad formalnego i technicznego działania instalacji w ramach działalności koncesjonowanej,
 • dostosowanie zasad ewidencji kosztów i przychodów w zakresie działalności koncesjonowanych do wymogów określonych w ustawie Prawo energetyczne,
 • nadzór nad realizacją umowy doradczej dot. wniosków, zmian koncesji i taryf,
 • monitorowanie terminów składania dokumentów do URE.
Wymagania na stanowisku:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektryka, energetyka lub pokrewne, zawierające w swoim zakresie zagadnienia prawa energetycznego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, odporność na stres.
Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,
 • świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru w gr. 1,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych, energetycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentów technicznych.
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie – 90 lat na stołecznym rynku,
 • umowę o pracę,
 • dodatkową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
 • szkolenia zawodowe,
 • premie kwartalne.

Kandydaci proszeni są o składanie CV za pomocą przycisku ‘’Aplikuj teraz’’.

 

Do życiorysu prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.”Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. WARSZAWIE sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. MPO może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f) RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym MPO w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania od MPO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mpo.com.pl

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

O NAS

Jesteśmy jedynym podmiotem na stołecznym rynku posiadającym Zintegrowany System Gospodarki Odpadami, który w sposób odpowiedzialny i przyjazny środowisku zagospodarowuje i finalnie utylizuje odpady wytworzone przez mieszkańców Warszawy. Każdy odebrany od naszych Klientów kilogram odpadów jest ewidencjonowany i transportowany do instalacji finalnej utylizacji.

MISJA

Naszą misją jest zapewnienie niezawodnego i efektywnego odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie m.st. Warszawy w sposób zapewniający dbałość o środowisko naturalne, minimalizację uciążliwości dla mieszkańców oraz rentowność działalności.

NASZA WIZJA

Chcemy wzmacniać naszą pozycję wśród najlepszych przedsiębiorstw z sektora odbioru i zagospodarowania odpadów w Polsce w zakresie efektywności działania, jakości świadczonych usług, innowacyjnych rozwiązań oraz optymalnego wykorzystania zasobów. Dbamy o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników.