Specjalista ds. kosztorysowania (sieci sanitarne)

ZUE S.A.

Kraków

10 dni temu

Specjalista ds. kosztorysowania (sieci sanitarne)

Miejsce pracy: Kraków

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:
 • analizę i interpretację dokumentacji przetargowej (SIWZ, dokumentacja projektowa) lub opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
 • sporządzanie przedmiarów oraz kosztorysów ofertowych na bazie dokumentacji przetargowej, wykonawczej, kosztorysów wykonawczych, powykonawczych w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji HVAC,
 • przygotowywanie analizy kosztów i zestawień porównawczych,
 • optymalizację kosztów / value engineering;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert od producentów i dystrybutorów, negocjacje cen,
 • ścisłą współpracę w działami operacyjnymi w firmie,
 • wsparcie budowy w zakresie bezpieczeństwa, jakości, kosztów, cen, podwykonawstwa,
 • bieżącą aktualizację bazy danych, kosztów i podwykonawców,
 • poszukiwanie nowych podwykonawców oraz dostawców,
 • branie czynnego udziału w negocjacjach z Inwestorami oraz Podwykonawcami.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia średniego / wyższego technicznego,
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kosztorysant, specjalista ds. ofertowania w zakresie instalacji i sieci sanitarnej, instalacji HVAC - warunek konieczny,
 • uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych - mile widziane,
 • bardzo dobrej znajomości programów AutoCAD, NORMA, pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word, MS Project, Outlook,
 • znajomości prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • umiejętności czytania i analizowania dokumentacji i rysunków technicznych,
 • znajomości rynku materiałów budowlanych i dostawców,
 • umiejętności pracy w zespole, pod presją czasu, komunikatywności, elastyczności, dokładności,
 • dyspozycyjności do pracy w delegacjach,
 • prawa jazdy kategorii B.
Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:
 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie,
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.


ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

Poznaj

ZUE S.A.

Dlaczego warto?

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym.

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. ZUE S.A. realizuje również usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie energetyki profesjonalnej.

Proces rekrutacji w ZUE

KrokAplikacja
KrokKontakt z kandydatami
KrokSpotkanie z wybranymi kandydatami
KrokInformacja zwrotna
KrokZatrudnienie


Poznaj stanowisko: Kosztorysant 
Kosztorysant to osoba, która wykonuje prace związane ze sporządzaniem kosztorysów budowlanych. Stosunkowo niedawno zawód kosztorysanta budowlanego został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności - uzyskał symbol 311201. Symbol ten odnosi zawód do czwartego poziomu wykształcenia, to znaczy uzyskiwanego w szkole policealnej lub w technikum. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Kosztorysant