Specjalista ds. księgowości

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Warszawa

2 dni temu

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SPECJALISTA/FKK/2021

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z zakresu rachunkowości (ekonomiczne, finanse, controlling, analiza)
 • min. 5 lat doświadczenia w obszarze finansowo-księgowym, w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym
 • doświadczenie w rozliczaniu podatku CIT, VAT oraz w sprawozdawczości finansowej i GUS
 • umiejętność analizy i czytania sprawozdań finansowych
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz podatków, umiejętność ich stosowania na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność obsługi programów Word, Excel oraz księgowych na poziomie zaawansowanym
 • mile widziana praktyczna znajomość SAP
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • wsparcie w sporządzaniu deklaracji podatkowych (CIT, VAT) oraz ich analiza
 • wsparcie w sporządzaniu miesięcznych bilansów, rachunków wyników oraz rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich analiza
 • przygotowywanie informacji do różnych instytucji
 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi - banki, US, GUS, audytorzy itd.
 • monitorowanie płatności
 • uzgadnianie sald i analiza zapisów księgowych pod względem rachunkowym i podatkowym

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie CV drogą elektroniczną

 za pomocą przycisku:

 APLIKUJ TERAZ 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.05.2021r.


 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na adres e-mail.
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe
i wykształcenie.
Nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie na dole dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.”.

Poznaj

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp z o.o. działają na podstawie Statutu, a przedmiotem ich działania jest:

 • prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. pokrywane są z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz z działalności pozaprzewozowej.

Bieżący nadzór nad realizacją zadań sprawuje w imieniu Urzędu m.st. Warszawy - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Specjalista do spraw księgowości jest osobą zaangażowaną w prowadzenie księgowości firmy lub instytucji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych, kontroluje prowadzone przez firmę operacje finansowe pod kątem ich poprawnego księgowania. Specjalista ds. księgowości jest jednym z członków zespołu, powołanego do organizowania księgowości instytucji lub firmy, ze swoich ...
Praca Specjalista ds. Księgowości