Specjalista ds. Marketingu Internetowego

Exorigo-Upos sp. z o.o.

Warszawa

1 dzień temu

Specjalista ds. Marketingu Internetowego
Miejsce pracy: Warszawa

 

Obowiązki/zadania:
 • Analiza trendów online oraz prowadzenie aktywności mających na celu zwiększenia efektywności i optymalizację działań marketingowych
 • Tworzenie raportów, analiz i badanie efektywności działań online, mailingów i kampanii w mediach społecznościowych
 • Wspieranie realizacji działań w mediach społecznościowych, m.in.FB, LinkedIn, Twitter i innych
Wymagane umiejętności i doświadczenie:
 • Min. wykształcenie policealne z obszaru marketingu lub digital marketingu, wiedza z zakresu online marketingu
 • Doświadczenie w analityce internetowej, znajomość narzędzi Google Analytics, Google AdWords, narzędzi social media
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel, Outlook, Word)
 • Wysoki poziom analitycznego i logicznego myślenia
 • Wysokich zdolności interpersonalnych
 • Doświadczenie w pracy z sieciami afiliacyjnymi
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę B2B
 • Udział w ciekawym i zaawansowanym technologicznie projektach dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Partnerską atmosferę pracy oraz otwartą komunikacje na linii pracownik przełożony; płaska struktura organizacji, praca w młodym i niekorporacyjnym środowisku
 • Pracę w firmie mającej pozycję lidera w swojej branży
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju
 • Gwarantujemy warunki do realizacji ciekawych pomysłów i wymagających zadań
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dobra lokalizacja – blisko Ronda Daszyńskiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku:

 

 Aplikuj 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;
FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;
FINTURE AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469;

dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.;
za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o. którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 5 lat.

Poznaj

Exorigo-Upos S.A.