Specjalista ds. Ochrony Środowiska

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

66 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


Umowa na zastępstwo pracownika.


Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 01/ENGD/2021     Oferta ważna do: 05.02.2021

Jeśli posiadasz:  
 • wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym/ochrona środowiska
 • praktyczną znajomość pakietu MS Office
 • znajomość zagadnień w zakresie obowiązków środowiskowych przedsiębiorstwa (sprawozdawczość, opłaty, korespondencja z Urzędami)
 • znajomość przepisów Prawa Wodnego, ustaw i rozporządzeń oraz praktyczną wiedzę z zakresu działania systemów Zarządzania Środowiskowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne
 • prawo jazdy kat. B
I dodatkowo:
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku obejmującym zagadnienia środowiskowe
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • opracowywanie planów i programów środowiskowych w Oddziale w Gdańsku, w tym prowadzenie nadzoru nad ich realizacją oraz sprawozdawczości w tym zakresie
 • opiniowanie dokumentów spółki w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska
 • tworzenie rejestrów, bieżących raportów, sprawozdawczości
 • nadzór nad przestrzeganiem zaleceń wynikających z aktów prawnych i przepisów ochrony środowiska, decyzji środowiskowych, ujednoliconych procesów i procedur ENERGA-OPERATOR SA
 • okresowe wykonywanie kontroli środowiskowych w jednostkach organizacyjnych Oddziału w Gdańsku oraz Wykonawców
 • współpraca z organizacjami administracji państwowej nadzorującymi przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz uczestnictwo w kontrolach przeprowadzonych w Oddziale w Gdańsku przez te instytucje
 • prowadzenie procesów zakupowych związanych z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie Ochrony Środowiska
 • udział w przygotowaniu wytycznych do przetargów i zawieraniu umów w zakresie zgodności ich zapisów z przepisami ochrony środowiska
 • współtworzenie Systemu Zarządzania Środowiskiem i Zarządzania Energią
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 01/ENGD/2021”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.
Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • umowę o pracę
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ...
Praca Specjalista ds. Ochrony Środowiska