Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. ofert i obsługi zamówień
BGH Polska Sp. z o.o.
Katowice
40 dni temu

BGH Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy BGH Edelstahl  specjalizującej się w produkcji wyrobów ze stali wysokojakościowych. Obecnie do grupy BGH należy pięć zakładów produkcyjnych w  Niemczech: w Siegen, Freital, Lugau, Lippendorf i Netettal oraz zakład produkcyjny w Polsce: w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie oraz reprezentowany przez BGH wysoki  poziom techniczny  znalazły odzwierciedlenie w jakości wytwarzanych wyrobów.

Zakres produkcyjny poszczególnych zakładów grupy BGH obejmuje pręty płaskie i okrągłe, walcówkę, druty oraz odkuwki swobodnie kute ze stali stopowych i wysokostopowych.


BGH Polska Sp. z o.o.
poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. ofert i obsługi zamówień
Miejsce pracy: Katowice
Zakres obowiązków:
 • Przygotowywanie ofert handlowych dla stałych i nowych klientów.
 • Monitorowanie toku produkcji zamówień poprzez stałą współpracę z działem produkcji.
 • Koordynowanie całego procesu realizacji zamówień od jego wpływu do wysyłki.
 • Obsługa ofert i zamówień w systemach informatycznych.
 • Przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji sprzedażowej, zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania.
Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy osoby spełniające następujące wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 • Znajomość programów MS Office.
 • Umiejętność utrzymywania pozytywnych relacji.
 • Umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i sumienność.
 • Znajomość branży stalowej będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • System szkoleń.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BGH Polska sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. ofert i obsługi zamówień. Oświadczam, że zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej i jestem świadoma/świadomy moich praw wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Obowiązek informacyjny


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie) informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. będą przysługiwały Pani/Panu określone poniżej prawa. Jednocześnie na podstawie sekcji 2 Rozporządzenia podajemy poniższe informacje i zasady:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGH Polska sp. z o.o. ,ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice. Nr. telefonu: +48 32 6093 402
 2. W BGH Polska został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, można się z nim kontaktować pod adresem: IOD, BGH Polska sp. z o.o. , ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice, telefonicznie pod numerem +48 32 6093 414 lub pod adresem email: iod@bgh.pl
 3. BGH Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • Rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. ofert i obsługi zamówień (podstawa prawna: Kodeks Pracy, art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom i kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
  • Do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. ofert i obsługi zamówień
 6. W związku z przetwarzaniem przez BGH Polska Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych (art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia).
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia , przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 9. Pani/Pana dane nie będą objęte zautomatyzowanym przetwarzaniem.

Podobne oferty