Specjalista ds. płac i księgowości

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Wrocław

31 dni temu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania
i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Specjalista ds. płac i księgowości
Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis stanowiska pracy:
 • Księgowanie faktur zakupowych, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych,
 • Udział w rozliczaniu podatku VAT i przygotowywaniu deklaracji podatkowych,
 • Prowadzenie kasy Spółki,
 • Udział w przygotowaniu sprawozdawczości finansowej i podatkowej Spółki,
 • Obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS,
 • Naliczanie, weryfikacja i sporządzanie list płac, uzgadnianie z FK,
 • Ustalanie uprawnień do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, wynagrodzenia za czas urlopu,
 • Wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, US i PFRON i sprawozdań dla GUS,
 • Ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych,
 • Bieżąca analiza zmian przepisów prawa dotyczących zasad wynagradzania, podatków oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • Sporządzanie zestawień dla Zarządu,
 • Generowanie i weryfikacja PIT-4 i PIT-11.
Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Znajomość zagadnień i przepisów związanych z księgowością,
 • Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce,
 • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń,
 • Znajomość programu PŁATNIK,
 • Mile widziana znajomość modułu płacowego programu Comarch ERP Optima
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • Szkolenia zawodowe i kursy,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • Świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Poznaj

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Płac 
Specjalista do spraw płac, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie firmy lub instytucji. W tym zakresie osoba obsadzona na tym stanowisku może zajmować się regulowaniem stawek wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracy, dbaniem o terminowość wypłat poprzez ścisłą współpracę z działem księgowości, organizowaniem i realizowaniem ...
Praca Specjalista ds. Płac