Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. szkoleń
SALTUS TUW
Katowice
specjalista (mid)
umowa na zastępstwo
13 dni temu

SALTUS Ubezpieczenia poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. szkoleń
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: SDS/TUW/09/2021
Zadania na stanowisku:
 • organizacja i prowadzenie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wpis do KNF oraz obsługa dokumentacji związanej z rejestracją,
 • przygotowanie, prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego agentów ubezpieczeniowych oraz umiejętności sprzedażowych,
 • opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych,
 • wykonywanie czynności dystrybucyjnych zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
 • inicjowanie działań rozwojowych wspierających realizację celów sprzedażowych,
 • ścisła współpraca i wsparcie Managerów Sprzedaży w realizacji zadań i celów sprzedażowych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/prezentacji z zakresu sprzedaży, obsługi klienta oraz produktów,
 • doświadczenia zawodowego zdobytego na rynku finansowym,
 • prawa jazdy kat. B,
 • po zatrudnieniu przedstawienia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w związku z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych,
 • gotowości do częstych podróży służbowych,
 • postawy proaktywnej,
 • wyższego wykształcenia,
 • bardzo dobrej organizacji pracy i samodyscypliny,
 • umiejętności budowanie pozytywnych relacji.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na zastępstwo (co najmniej na 1,5 roku)
 • pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport, dofinansowanie do urlopu, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do grupy sportowej,
 • ruchomy czas pracy, pracę zdalną
 • samochód służbowy i inne narzędzia niezbędne do pracy.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne oferty