Specjalista ds. Zamówień Publicznych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

1 dzień temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: współpraca z komórkami wnioskującymi w zakresie przygotowywania postępowań przetargowych, udział w pracach komisji przetargowych, ocena formalnoprawna składanych ofert,
 • prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami przetargowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • sporządzanie wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego (preferowane: prawo, administracja, ekonomia),
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata stażu pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych,
 • umiejętności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych
 • i aktów wykonawczych do ustawy oraz finansów publicznych,
 • doświadczenia w tworzeniu: dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, protokołów,
 • umiejętności sprawnej obsługi pakietu MS Office,
 • wysokich standardów etyki zawodowej,
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz samodzielności w działaniu.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDĄ:
 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • wiedza z zakresu prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków UE.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na pełen etat,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku aplikacyjnego.
 • termin nadsyłania aplikacji to 04.12.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji. 
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
Praca Specjalista ds. zamówień publicznych