Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista kadr i księgowości
ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski
Niepołomice – Wola Batorska
specjalista (mid)
umowa o pracę
77 dni temu

ELEKTRO MED to jeden z największych dostawców wyposażenia laboratoriów i materiałów zużywalnych, głównie do diagnostyki onkologicznej z ponad 22 letnim doświadczeniem, w Polsce.

Specjalista kadr i księgowości
Miejsce pracy: Niepołomice – Wola Batorska
Nr ref.: SKK04
Opis stanowiska:
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Wyliczanie płac
 • Ewidencja czasu pracy oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Prowadzenie dokumentacji ZUS
 • Monitoring należności oraz windykacja
 • Księgowanie wyciągów bankowych
 • Rozrachunki, realizacja przelewów bankowych
 • Kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi typu US, ZUS, GUS
 • Prawidłowe utrzymanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji
 • Sporządzanie raportów okresowych dla właściciela firmy
Wymagania:
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość Prawa Pracy
 • Rzetelność, odpowiedzialność i terminowość
 • Mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość
 • Komunikatywność
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Bardzo dobre warunki i narzędzia pracy
 • Dodatkowa opieka medyczna
Dodatkowe informacje (RODO):
Administratorem danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest: ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach (NIP:683-149-14-75), dane do kontaktu: 12 288 91 40, biuro@elektromed.pl.

Cel przetwarzanie danych - w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji - zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W zakresie wymienionych danych przetwarzanie następuje na podstawie przepisów prawa (Kodeks pracy). Podanie ich przez kandydata jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy, w związku z czym pracodawca może ich wymagać. W pozostałym zakresie udostępnienie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeżeli przesłanych zostanie więcej danych niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa (zakres danych wymienionych powyżej tj. Kodeks pracy i ewentualnie przepisy szczególne), takie zachowanie będzie traktowane, jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacyjnym.

W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane przez maksymalnie 3 miesiące od daty złożenia CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zależności, które zdarzenie miało wcześniej miejsce).
  Kategorie odbiorców danych:
 • upoważnieni pracownicy,
 • dostawcy systemów informatycznych/firmy informatyczne, z którymi współpracuje Administrator danych osobowych,
 • organy wymiaru sprawiedliwości (w sytuacji dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi),
 • firma rekrutacyjna - informujemy, że korzystamy z usług zewnętrznej firmy rekrutacyjnej Praca.pl Sp. z o.o.
  Prawa kandydata do pracy wobec przetwarzania danych:
 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • przenoszenia danych,
 • do sprostowania i usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • wniesienia sprzeciwu - gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w przypadku uzasadnionego interesu ADO.
  W toku przetwarzania danych nie będzie dochodziło do:
 • Profilowania;
 • Podejmowania decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany;
 • Transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podobne oferty