Specjalista / specjalistka ds. komunikacji i promocji

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa

6 dni temu

Ogłoszenie numer: 3136184, z dnia 2020-02-13

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

 

Obecnie poszukujemy do dużego 3-letniego projektu Kandydata lub Kandydatki na stanowisko:

Specjalista / specjalistka ds. komunikacji i promocji

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • samodzielne planowanie komunikacji (przekazy i narzędzia) zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi oraz odpowiedzialność za jej efekty;
 • koordynacja i organizacja wydarzeń promocyjnych projektu;
 • współpraca z grafikami nad wyglądem produktów powstających w ramach projektu;
 • koordynacja obecności projektu na wydarzeniach zewnętrznych;
 • przygotowywanie komunikatów do interesariuszy projektu (m.in. nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele środowiska edukacyjnego oraz administracji publicznej);
 • współpraca z mediami, w tym mediami branżowymi;
 • prowadzenie strony internetowej projektu oraz kanałów w mediach społecznościowych.

Wymagania

 • doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych (minimum 2 lata);
 • doświadczenie w pracy z grafikami (od identyfikacji wizualnej po projektowanie grafik);
 • łatwość w koordynacji kilku procesów jednocześnie;
 • umiejętności komunikacyjne i umiejętności w zakresie współpracy z zespołem projektu;
 • znajomość CMS/drupal/wordpress;

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy przy ogólnopolskich projektach z dużą liczbą interesariuszy i partnerów;
 • podstawowa znajomość programów graficznych np. Canva.

Oferujemy

 • pracę z misją wspierania polskiej oświaty w pilotażowym i innowacyjnym projekcie zmiany polskich szkół;
 • samodzielność i możliwość realizowania autorskich pomysłów;
 • pracę w największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją, z najlepszymi w Polsce ekspertami;
 • pracę w wymiarze od 20 do 40 godzin w tygodniu, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • biuro w Śródmieściu Warszawy, blisko metra.Przebieg rekrutacji:

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku "Aplikuj teraz". do 1 marca br. W tytule maila proszę wpisać „Imię i nazwisko – specjalista ds. komunikacji i promocji”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

 

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę. Planowany termin zatrudnienia od marca 2020r.


W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a tylko pracą w pełnym wymiarze czasu pracy lub na ¾ etatu, proszę zaznaczyć tę informację w liście motywacyjnym.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej