Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Gdańsk
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
4 dni temu
Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni
Miejsce pracy: Gdańsk

Termin składania CV: 02 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, oceanotechniki, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, biologii lub pokrewnych,
 • zna przepisy, ustawy, akty prawne, m. in.: Prawo wodne, o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
 • jest dokładny oraz odpowiedzialny w realizacji zadań.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA  ZA:
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w ramach postępowań administracyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych, uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycji mających oddziaływanie na gospodarowanie wodami,
 • prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o roboty utrzymaniowe,
 • opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych, śródlądowych dróg wodnych, budowli przeciwpowodziowych na śródlądowych drogach wodnych,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie o środki na ich realizację,
 • prowadzenie ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych inwestycji obcych na etapie postępowania o wydanie zgód wodnoprawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z należytym zachowaniem stanu technicznego koryt cieków naturalnych w obrębie obcych urządzeń wodnych i obiektów budowlanych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych,
 • weryfikacja opracowywanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub usług dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty