Specjalista w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem [Rekrutacja online]
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice
specjalista (mid)
pełny etat / część etatu
umowa zlecenie
rekrutacja online
13 dni temu

Ogłoszenie numer: 5450609, z dnia 2021-09-08

Specjalista w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem [Rekrutacja online]

Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice

 

Opis stanowiska

Pełnienie stałych dyżurów:
 • Nowy Sącz - Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym - 1 etat (w przypadku 2 kandydatów spełniających kryteria istnieje możliwość zawarcia umowy na mniejszy wymiar pracy np. 1/2 etatu / os.)
 • powiaty: limanowski, gorlicki lub nowosądecki (do uzgodnienia 2 z 3 ww. powiatów) - Lokalne Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym - 4 godz./tyg./punkt

WARUNKI WSPÓŁPRACY

CZAS PRACY
 • Nowy Sącz: 40 lub 20 godz. tygodniowo stałych dyżurów w ośrodku - od poniedziałku do piątku min. 7 godz. dziennie, w tym raz w tygodniu praca w godz. 12.00 - 20.00 oraz dodatkowo w sobotę 4 godz. (między godz. 8.00 a 15.00)
 • powiaty: limanowski, gorlicki lub nowosądecki: łącznie 8 godz./tyg. w ośrodkach lokalnych (po 4 godz./tyg./punkt)  
 • dokładny harmonogram pracy i lokalizacje - do ustalenia
 • dodatkowo - możliwość pełnienia dyżurów telefonicznych poza ww. godzinami pracy (za dodatkowym wynagrodzeniem)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • osobista obecność na dyżurach w uzgodnionych terminach 
 • udzielanie informacji nt. praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia, działaniu organów ścigania
 • przyjmowanie zgłoszeń od osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • ocena uprawnienia i uzgodnienie koniecznego zakresu pomocy
 • czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem wniosków
 • kierowanie pokrzywdzonych do specjalistów (psycholog, psychiatra, prawnik itp.)
 • organizacja i wsparcie procesu realizacji pomocy osobom pokrzywdzonym (doradztwo i wsparcie, kierowanie na szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, organizowanie czasowego zakwaterowania itp.)

Wymagania

 • obligatoryjnie: minimum roczne (udokumentowane) doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
 • wykształcenie wyższe (w przypadku wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami pokrzywdzonymi możliwe uwzględnienie wykształcenia średniego)
 • duża samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • wysokie zdolności interpersonalne oraz organizacyjne
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
 • biegła obsługa komputera - w tym mail, Word, Excel

Oferujemy

FORMA I OKRES ZATRUDNIENIA 

 • umowa na czas określony od 01.01.2022 do 31.12.2024
 • własna działalność gospodarcza (na podstawie FV) lub umowa o udzielanie świadczeń
 • dojazd do miejsca udzielania świadczeń we własnym zakresie

WYNAGRODZENIE miesięczne 

 • 6.700 zł brutto brutto (w ośrodku w Nowym Sączu) - 40 godz./tyg. (6 dni w tyg.), tj. ok 5561 brutto = ok. 4000 netto)
 • 1000 zł brutto (dyżur w jednym ośrodku lokalnym, planowane 2 ośrodki) - 4 godz./tyg./punkt, tj. ok. 830 zł brutto = ok. 680 zł netto
 • 30 zł brutto brutto/godz. dyżur telefoniczny - stawka do ustalenia (umowa zlecenie lub faktura)

Osoby spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ".

 

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania dotyczące potencjalnej współpracy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Stowarzyszenie SURSUM CORDA


Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r.
, od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w obszarze polityki społecznej. Naszą siedzibą jest Nowy Sącz.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.