Specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20104

Warunki pracy

Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
Elastyczne godziny pracy,

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie prac dotyczących porządkowania obiektów w bazach danych adresowych;
 • prowadzenie prac dotyczących zmniejszenia liczby obiektów referencyjnych w katalogach danych adresowych oraz tworzenie plików różnicowych w tych bazach;
 • prowadzenie prac dotyczących weryfikacji poprawności wprowadzanych danych do baz danych;
 • opracowywanie i wdrażanie usług sieciowych dotyczących danych adresowych;
 • współpraca z gminami w obszarze rejestru punktów adresowych;
 • przygotowywanie interpretacji, opinii i wyjaśnień dot. przepisów prawa stanowiących podstawę działania DPG;
 • opiniowanie aktów prawnych będących we właściwości Departamentu Polityki Geoinformacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie geodezji i kartografii lub informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji i kartografii lub informatyki
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • znajomość aktów wykonawczych w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • wiedza z obszaru gromadzenia danych i informacji w rejestrach publicznych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Rekrutują z Praca.pl