Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa

296 dni temu

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 27227

Warunki pracy

- praca samodzielna administracyjno-biurowa,
- praca w siedzibie urzędu i poza nim – krajowe delegacje służbowe,
- prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników i funkcjonariuszy KGSG,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka,
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów
przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia albo warunki uciążliwe w celu wydania stosownych opinii,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, w celu przedłożenia ich przed właściwą komisją,
 • kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa służby i pracy oraz bieżące przekazywanie informacji pracodawcy w tym zakresie, w celu przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp, w celu zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy,
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 • współpraca z lekarzem zakładowym sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami i funkcjonariuszami, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy i służby,
 • udział w ocenie założeń dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji,
 • współdziałanie z pracodawcą, społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowanych działaniach mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe z zakresu bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego (powyżej) udokumentowanego stażu pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeszkolenie okresowe dla służb bhp
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz znajomość systemu ubezpieczeń zdrowotnych
 • biegła znajomość przepisów w zakresie BHP i Kodeksu pracy
 • znajomość metod i oceny ryzyka zawodowego
 • umiejętność argumentowania
 • ogólna znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej, w tym zagrożeń związanych ze służbą
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • znajomość ustawy o Straży Granicznej,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole.

Poznaj stanowisko: Inspektor BHP

Inspektor BHP to osoba, która kieruje działem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, oraz koordynuje i nadzoruje z upoważnienia pracodawcy, całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola oraz archiwizowanie ...
Inspektor BHP Praca Inspektor BHP

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (793)
Wałbrzych (65)
Legnica (93)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (236)
Toruń (151)
Lubelskie:
Lublin (252)
Chełm (36)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (918)
Tarnów (65)
Nowy Sącz (62)
Mazowieckie:
Warszawa (2182)
Radom (169)
Płock (99)
Opolskie:
Opole (250)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (159)
Przemyśl (41)
Podlaskie:
Białystok (157)
Suwałki (46)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (486)
Gdynia (197)
Słupsk (65)
Śląskie:
Katowice (574)
Częstochowa (151)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (189)
Elbląg (130)
Ełk (83)
Wielkopolskie:
Poznań (661)
Kalisz (71)
Konin (72)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (336)
Koszalin (89)
Kołobrzeg (39)
Auchan (167)
Tesco (115)
Inditex (20)
Leroy Merlin (127)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (38)
Accenture (135)
Carrefour (136)
PKO BP (333)
PwC (38)
KPMG (27)
Orange (17)
IKEA (27)
Budimex (57)

Rekrutują z Praca.pl