Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa

217 dni temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 28191

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Brackiej 4 jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­­realizowanie zadań Departamentu w procesie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez opracowanie w zakresie polityki senioralnej zapisów dokumentów stanowiących podstawę jego wdrażania w Polsce oraz konsultowanie i opiniowanie dokumentów programowych w przedmiotowym zakresie,
 • ­­dokonywanie analiz i ocen rozwiązań międzynarodowych w obszarze warunków życia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego i zdrowego starzenia seniorów,
 • ­­współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ich odpowiedzialności za realizację zadań i programów kierowanych do seniorów,
 • ­­wskazywanie potrzeby inicjowania badań naukowych i analitycznych z zakresu polityki senioralnej oraz w oparciu o uzyskane rezultaty z tych badań i dane statystyczne przygotowywanie prognoz, przedstawianie propozycji koniecznych zmian w obowiązujących rozwiązaniach prawnych,
 • ­monitorowanie zadań i przedstawianie propozycji ocen realizacji zadań wynikających ze strategii polityki senioralnej określonych w długookresowych krajowych strategiach i programach,
 • ­przygotowywanie merytorycznych stanowisk Departamentu prezentowanych na konferencjach, spotkaniach i naradach oraz w przedsięwzięciach i wydarzeniach związanych z tematyką senioralną, współpracą wewnątrz i międzypokoleniową oraz tematyką aktywnego i zdrowego starzenia się seniorów,
 • ­zapewnianie wsparcia merytorycznego w pracach (przy współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami) Komitetu Ochrony Socjalnej Komisji UE, Rady Europy oraz ONZ oraz analizowanie rozwiązań w polityce senioralnej w innych krajach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze funduszy strukturalnych UE
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych UE, w szczególności znajomość EFS
 • Znajomość ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • Znajomość problematyki integracji społecznej w krajach UE
 • Wiedza z zakresu ogólnej problematyki społeczno-ekonomicznej oraz znajomość wzajemnych relacji
 • Znajomość polityki społecznej w zakresie osób starszych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Funduszy UE

  Specjalista do spraw funduszy unijnych jest osobą niemal niezbędną, jak się okazuje, w każdej dużej firmie planującej wysokonakładowe inwestycje, finansowane z dotacji unijnych. Z racji ogromnej konkurencji w ubieganiu się o dotacje UE, decyzja podejmowana jest w oparciu o wniosek, który rozpatrywany jest zarówno pod kątem poprawności formalnej jak i merytorycznej atrakcyjności. Specjalista, wykwalifikowany i doświadczony ...
  Specjalista ds. Funduszy UE Praca Specjalista ds. Funduszy UE

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (676)
  Wałbrzych (44)
  Legnica (81)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (173)
  Toruń (98)
  Lubelskie:
  Lublin (185)
  Chełm (22)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (831)
  Tarnów (36)
  Nowy Sącz (31)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1847)
  Radom (119)
  Płock (39)
  Opolskie:
  Opole (186)
  Nysa (55)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (116)
  Przemyśl (34)
  Podlaskie:
  Białystok (95)
  Suwałki (28)
  Łomża (14)
  Pomorskie:
  Gdańsk (400)
  Gdynia (161)
  Słupsk (41)
  Śląskie:
  Katowice (452)
  Częstochowa (113)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (116)
  Elbląg (59)
  Ełk (28)
  Wielkopolskie:
  Poznań (529)
  Kalisz (66)
  Konin (31)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (293)
  Koszalin (62)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (153)
  Tesco (111)
  Inditex (34)
  OBI (0)
  PKP (0)
  STRABAG (6)
  ABB (104)
  Accenture (294)
  Carrefour (93)
  PKO BP (298)
  KPMG (37)
  Orange (21)
  IKEA (24)
  Budimex (35)

  Rekrutują z Praca.pl